0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
برنامه‌ریزی برای لذت‌های دنیوی تفریح و شادی

برنامه‌ریزی برای لذت‌های دنیوی

بهره‌مندی از لذت ارتباط با خدا وقتی به دست می‌آید که خدا شناخته شود. به همین جهت، خداوند متعال، مایه سرور عارفان دانسته شده است.
عوامل مؤثر در سعادت انسان تفریح و شادی

عوامل مؤثر در سعادت انسان

اقتضای طبع هر موجودی، غایتی است که برای آن آفریده شده است. پس اگر موجودی به غایت آفرینش خود دست یابد، به سعادت خود رسیده است.
علم به ذات الهی سایر مباحث

علم به ذات الهی

ذات اقدس حق گرچه بسیط محض بوده و تبعیض بردار نیست و لیکن علم ممکن به واجب، به وسعت معلوم نمی باشد؛ بلکه به اندازه عالم است. عالم به خدمت معلوم و شاهد به محضر مشهود می رود و در حوزه وجود و شهود خود از آن...
شناخت خداوند عرفان

شناخت خداوند

تنها کسی خدا را می شناسد که او را با خودش شناخته باشد و در نتیجه کسی که او را با خودش نشناخته، او را نمی شناسد و غیر او را می شناسد. میان خالق و مخلوق چیزی نیست و خداوند همه اشیاء را از هیچ (و نیستی) به...