0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
محاسبه و نقش آن در تکامل انسان اخلاق

محاسبه و نقش آن در تکامل انسان

محاسبه در واقع سومین گام از مدل تکال انسان است و انسانی که به خوبی به مشارطه و مراقبه پرداخته است اگر به محاسبه مشغول نشود مانند تاجری است که خریده و فروخته اما نمیداند چه میزان خریده است و چقدر فروخته...
از نامه‌های عاشقانه تا حمام روح؛ مرور آثار جبران خلیل جبران سایر مقالات

از نامه‌های عاشقانه تا حمام روح؛ مرور آثار جبران خلیل جبران

امروز دهم آوریل مصادف با 22 فروردین سالروز وفات جبران خلیل جبران، نویسنده، شاعر، فیلسوف و هنرمند تجمسی است، کسی که احتمالا اکثر ما یکی از کتاب‌های او را در کتابخانه شخصی خود داریم. او که ششم ژانویه 1883...
تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان سایر مباحث

تفکیک راه شریعت از فلسفه و عرفان

محور معرفت دینی را به اختصار می توان تعالی شناسی نامید. چنان که ملاحظه می‌شود، عبادت یا عمل صالح، محور معرفت دینی در نظر گرفته شده است.
ریاضت و تزکیه نفس عرفان

ریاضت و تزکیه نفس

هدف بیان و واکاوی معنی و مفهوم ریاضت، اقسام، مراتب و درجات آن است که مهم‌ترین مسئله برای رسیدن به سعادت در دین مقدس اسلام، تزکیه نفس و پرورش روح است. از منظر اسلام این تزکیه به وسیله مجاهده با نفس که همان...
مراحل هفتگانه نفس اخلاق

مراحل هفتگانه نفس

عارفانِ عاشق، براى نفس هفت منزل برشمرده اند که باید براى رسیدن به مقصود، به درجه ى نهایى آن، که حالت مرضیّه بودن است رسید. در ادامه این مراحل هفتگانه بیان شده است.
اول و آخر بودن انسان کامل سایر مباحث

اول و آخر بودن انسان کامل

سلسله وجود و قوس نزول و صعود تماما همان انسان کامل است. نقطه آغاز این دایره اوست و این دایره به او نیز ختم می شود و انسان کامل اول و آخر و ظاهر و باطن این دایره است.
انسان کامل مایه حفظ دنیا سایر مباحث

انسان کامل مایه حفظ دنیا

ولایت تکوینی انسان کامل در اعلى مراتب هستی، خزائن الهی را شامل می گردد. خزائن همان اسماء و صفات خداوند هستند که انسان کامل در آنها تصرف می کند.
معرفت و شناخت سایر مباحث

معرفت و شناخت

با توجه به ضرورت کسب معرفت نسبت به انسان کبیر و انسان صغیر، هر یک از این موارد را از دیدگاه عرفان و عرفا تبیین می نماییم.
انسان کامل سید عالمیان است سایر مباحث

انسان کامل سید عالمیان است

حقیقت انسان، عین ثابت انسان کامل محمدی است که اصل اصول تمام حقایق است زیرا ولی کامل هر آنچه اتباع او دارند، او یک جا دارد.
کمال انسان در مختلف ادیان سایر مباحث

کمال انسان در مختلف ادیان

انسان کامل موضوعی است که تا کنون تحقیقات و نوشته های زیادی در باب حقیقت و مسائل مرتبط به آن نگاشته شده و حتی از منظر حضرت امام و ابن عربی نیز از جهات مختلف بررسی شده