0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
انتقال ارزش‌های پدر و مادر به فرزندان علوم اسلامی

انتقال ارزش‌های پدر و مادر به فرزندان

این مقاله پایبندی و تعهد دینی نوجوانان را در جایگاه نتیجه کیفیت تعامل مادر با فرزند و تعهد دینی مادران بررسی می کند.
تساهل در چارچوب لیبرالیسم علوم اسلامی

تساهل در چارچوب لیبرالیسم

در لیبرالیسم حد تساهل و آزادی، با عباراتی نظیر آنچه گفته شد، یعنی حق مساوی دیگران، چارچوب قوانین و نهادهای قانونی بیان می شود.
آزادی لیبرالی در حد توهم علوم اسلامی

آزادی لیبرالی در حد توهم

تبلیغ و ترویج هنرمندانه هر نوع عقیده و همچنین قداست شکنی، حرمت زدایی از امور دینی و توهین و تمسخر در قالب ادبیات و هنر و طنز، چیزی غیر از بیان صرف عقیده است
ضرورت ها و ثمرات برون رفت از چالش های علوم انسانی سایر مقالات

ضرورت ها و ثمرات برون رفت از چالش های علوم انسانی

دیرگاهی است که علوم انسانی در جهان بشری به ویژه جامعه ایرانی مورد بی مهری قرار گرفته است و به جهت برون رفت از این چالش ها، ضرورت واکاوی و تبیین ثمرات و ضرورت های تحول در علوم انسانی را در این پژوهش مورد...
ملاحظات روش شناختی در تولید علم دینی علوم انسانی اسلامی

ملاحظات روش شناختی در تولید علم دینی

گفتمان علم دینی با مسائل و چالش های متعددی همراه است،در این بین، علاوه بر این که الگوهای روش شناختی متعددی در این زمینه مطرح شده است، برخی ملاحظات در زمینه روش و الگوی استخراج و تولید علم دینی وجود دارد...
تمدن اسلامی و میان رشتگی علوم انسانی اسلامی

تمدن اسلامی و میان رشتگی

به جهت ضرورت های اجتماعی و نظری مسلمانان به فکر تحول در علوم انسانی در جوامع مسلمان شدند که ثمره ی آن شکل گیری گفتمان هایی بود مانند علم دینی، اسلامی سازی علوم. این پژوهش درصدد است یکی از رویکردهایی که...
نظریه علم قدسی  در دیدگاه سیدحسین نصر علوم اسلامی

نظریه علم قدسی در دیدگاه سیدحسین نصر

علم دینی در نگاه شهید صدر علوم اسلامی

علم دینی در نگاه شهید صدر

شهید صدر درباره علم دینی، دو خصیصه برجسته دارد. او اندیشمندی است که قادر است در همان زمان فکر کند و با تحلیل‌های مبتنی بر واقعیت‌ها، خود را از ذهن‌گرایی مطلق برهاند. برای این کار لازم است خود را در شرایط...
عقل نظری و عقل عملی علوم اسلامی

عقل نظری و عقل عملی

عقل را می‌توان یکی از طرق دست یابی به یقین دانست اما با این وجود عقل نمی تواند معارضی در مقابل وحی باشد. عقل و وحی ارتباط لازم و ملزوم با یکدیگر دارند و عقل زیرمجموعه وحی به حساب می‌آید زیرا که از درک...
ضرورت توجه به علم دینی علوم اسلامی

ضرورت توجه به علم دینی

استقلال علمی ‌در گرو، عدم وابستگی علمی ‌و تولید نظریه‌های علمی ‌بومی ‌و دینی است و در این راستا هرگونه کوتاهی و اهمال، مذموم است و بر خلاف فرمان صریح قرآن کریم «واعدوا لهم...» می‌باشد؛