0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
راز غیبت «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی! دیوان اشعار

راز غیبت «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی!

آیا در شاهنامه عامدانه آرش اسطوره کمانگیر ایرانی مورد غفلت و غیبت فردوسی قرار گرفته است؟
قدرت پروردگار در شاهنامه فردوسی

قدرت پروردگار در شاهنامه

شاید قهرمانی که بیش از دیگران در شاهنامه به ستایش خداوند پرداخته است و شرح این ستایش و نیایش در شعر فردوسی آمده است، کیخسرو باشد. میدانید که کیخسرو پادشاه اساطیری تاریخ داستانی ایران است و میگویند که هرگز...
هدف علم فلسفه علم

هدف علم

هدف علوم کاربردی عبارت است از سلطه بر نیروهای طبیعی و به‌کارگیری آن‌ها برای پیشرفت فنی بشر. البته دانش‌ورز و پژوهشگر نیز از فواید مادی و معنوی هر کشفی لذت می‌برد، ولی این در مراحل بعدی است. ارضای عشق درونی...
هویت ایرانی به روایت شاهنامه‌ی فردوسی فردوسی

هویت ایرانی به روایت شاهنامه‌ی فردوسی

شاهنامه را می‌توان اصلی‌ترین سند هویت و میراث مشترک ایرانیان دانست. فردوسی با تکیه بر روایات شفاهی و کتبی، در برخورد و مواجهه با بیگانگان و مهاجمان به بیان تعریفی از ایران و هویت ایرانی و سیر پیدایش آن،...
اخلاق مدیران در شاهنامه فردوسی فردوسی

اخلاق مدیران در شاهنامه فردوسی

شاهنامه داستان و افسانه شاهان ایران زمین را بیان می‌کند. این قصه‌ها دارای چنان توان و ره‌توشه‌ای‌اند که رهبران و مدیران در سراسر جهان را با خود همراه سازد. شاهنامه میراث مهمی در شناخت کسان، رفتار، نگاه‌ها...
بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند فردوسی

بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند

فردوسی اشعر متفرّقه‌ی بزمی هم داشته که از آنها کمی به دست ما رسیده و از آن جمله هم همه را اصلی و صحیح نمی‌توان شمرد. دکتر اته در دو مقاله‌ی مشروح تمام آنچه را که از کتب مختلفه و تذکره‌ها ممکن بوده از اشعار...
شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن فردوسی

شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن

شاهنامه‌ی فردوسی یک دریای عظیمی است که برای تتبّع دقیق و مشروح آن سال‌های دراز صرف وقت لازم است. این کتاب جسیم شامل قریب پنجاه هزار بیت است. اگر چه معروف آن است که شاهنامه 60000 بیت دارد و خود فردوسی نیز...
ویژگی‌های اخلاقی فردوسی فردوسی

ویژگی‌های اخلاقی فردوسی

از شکل و شمایل فردوسی چیزی در دست نداریم مگر آن که می‌توانیم بر حسب اشعاری که در مدح احمدخان لنجانی گفته (بر فرض صحّت نسبت آن اشعار) بگوئیم که وی زلف دراز داشته زیرا که گوید وی از زلف فردوسی گرفته و از...
زمان سرایش شاهنامه فردوسی

زمان سرایش شاهنامه

نسخه‌ی کامل شاهنامه که به نام سلطان محمود غزنوی پرداخته شده نسخه‌ای است که غالباً در دستها است. علامات و قرائنی در دست است که این نسخه در طوس پرداخته شده و این نسخه بنا بر آنچه در خاتمه‌ی آن ذکر شده در...
نگاهی به زندگانی فردوسی فردوسی

نگاهی به زندگانی فردوسی

سخن‌پرداز بزرگی که داستان ملی و تاریخ ایران را بر حسب روایات بومی کاملاً به رشته‌ی نظم کشید فردوسی طوسی بود که بنای پایداری از نظم برافراشت که یکی از مفاخر ملّی ایران گردیده و داستان ملّی را تا امروز حفظ...