0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
زندگی‌نامه ولتر فلسفه‌های جدید و معاصر

زندگی‌نامه ولتر

ولتر، فیلسوف، رمان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس و مورخ فرانسوی است، او با سبک شگفت‌انگیز و باشکوه خود در هنرش شناخته می‌شود. نوشته‌های او باعث اختلافات بسیاری در فرانسه شد.
متافیزیکی فیلسوفان لیبرال فلسفه‌های جدید و معاصر

متافیزیکی فیلسوفان لیبرال

فیلسوفان لیبرال مسائل متافیزیک را قابل نقض و ابرام نمیدانند و نزاع بر سر حقانیت و بطلان معتقدات و اخلاقیات دینی را بی نتیجه و به نتیجه نارسیدنی می شمارند و پیروان عقاید مختلف را در طلب حقیقت گرفتار افسانه...
تفاوت فرهنگ غرب در نگاه به دین سایر مقالات

تفاوت فرهنگ غرب در نگاه به دین

پیروان و معتقدان فرهنگ غربی، با دین همانند یک فن و هنر ظریف معامله می‌کنند و متدین را همانند شاعری می‌دانند که با خودش خلوت می‌کند و به خیال‌پردازی می‌پردازد و گاهی ماه و خورشید و مانند آن‌ها را مخاطب...
تفاوت فرهنگ غرب در نگاه به دین سایر مقالات

تفاوت فرهنگ غرب در نگاه به دین

پیروان و معتقدان فرهنگ غربی، با دین همانند یک فن و هنر ظریف معامله می‌کنند و متدین را همانند شاعری می‌دانند که با خودش خلوت می‌کند و به خیال‌پردازی می‌پردازد و گاهی ماه و خورشید و مانند آن‌ها را مخاطب...
میان رشتگی در پژوهش‌ها و آثار میشل فوکو فلسفه‌های جدید و معاصر

میان رشتگی در پژوهش‌ها و آثار میشل فوکو

اجتماع فیلسوفان را به سختی می‌توان جایی دانست که قهرمانان میشل فوکو در آن یافت می‌شوند. با این حال، به خوبی می‌دانیم که برای یافتن خطرناک‌ترین دشمنان او، باید به مورخان رجوع نماییم. هدف
تعریف‌های ناتمام فلسفه یونان

تعریف‌های ناتمام

فضیلت چیستی و چگونگی کسب آن از جایگاه مهمی در فلسفه‌ی افلاطون برخوردار است. افلاطون در آثار اولیه ی خود به دلیل دشواری دستیابی به فضیلت حقیقی، به بررسی اجزای فضیلت (دینداری شجاعت، خویشتن داری و عدالت)...
مفهوم اروس در فلسفه‌ی افلاطون فلسفه یونان

مفهوم اروس در فلسفه‌ی افلاطون

اپولودوروس (اهل فالرون) تعریف می‌کند که یکی از دوستانش به نام گلاوکن درباره‌ی ملاقات سقراط و آلکیبیاس و چند تن دیگر در مهمانی آگاثون
تناسخ افلاطونی در جهان اسلام فلسفه یونان

تناسخ افلاطونی در جهان اسلام

پیش از افلاطون (347 ق م) مراد از روح، نیروی زندگی بود و پس از جدایی از بدن به صورت سایه در تولد‌های مجدد یا در دوزخ به زندگی ادامه می‌داد و در نتیجه مرگ نا پذیر بود. آن چه افلاطون درباره‌ی روح و سرنوشت...
پیوند شناخت شناسی و هستی شناسی افلاطون فلسفه یونان

پیوند شناخت شناسی و هستی شناسی افلاطون

مبحث شناسایی و انواع آن در فلسفه افلاطون از آغاز تا کنون مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جهان قرار گرفته و آنها را به تأمل در این مهم وادار نموده است.
افلاطون و سوفیست‌ها فلسفه یونان

افلاطون و سوفیست‌ها

سوفیست یا سوفسطایی و جایگاه آن در تفکر افلاطون به قدری حائز اهمیت است که نام یکی از رساله‌های مشهور او می‌باشد. مچنین، تعداد زیادی از آثار او نیز به نام مشهورترین سوفسطایی‌ها می‌باشد. رسائلی مانند پروتاگوراس...