0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
چرایی خشونت خانگی! مهارت‌های ارتباط در خانواده

چرایی خشونت خانگی!

شاید برخی روند فزاینده پدیده فرزند کُشی را مرتبط با نواقص قانونی دانسته و قانون و شرع را آماج اعتراضات خود قرار دهند اما باید توجه داشت که بیش از این مورد، مشکلات روحی و روانی برخی والدین نقش بسزایی در...
منابع قانونی غیر مدون کارآمدی، عدالت و پیشرفت

منابع قانونی غیر مدون

عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.
مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده کارآمدی، عدالت و پیشرفت

مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام می دهند، می طلبد.
عرف و احکام قضایی (قسمت اول) کارآمدی، عدالت و پیشرفت

عرف و احکام قضایی (قسمت اول)

مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.
عرف و احکام قضایی (قسمت دوم) کارآمدی، عدالت و پیشرفت

عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)

در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...
ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات کارآمدی، عدالت و پیشرفت

ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارآمدی، عدالت و پیشرفت

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان محاسبات را به دنبال دارد، فقدان هماهنگی میان دیوان و سازمان...
نظارت و رسیدگی انتظامی به تخلفات کارکنان دولتی کارآمدی، عدالت و پیشرفت

نظارت و رسیدگی انتظامی به تخلفات کارکنان دولتی

نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده...
نظارت دیوان محاسبات کارآمدی، عدالت و پیشرفت

نظارت دیوان محاسبات

بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب می شود.
نارسایی های دیوان محاسبات عمومی کارآمدی، عدالت و پیشرفت

نارسایی های دیوان محاسبات عمومی

در این مقاله به پاره ای از نارسایی های دیوان محاسبات عمومی اشارتی کنیم، باشد که با رفع این نواقص، بر تقویت روزافزون جایگاه این نهاد قانونی اهتمام شود.