0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
مباحث عرفانی
رابطه معرفت و حقیقت (قسمت اول) نظریه‌های تعلیم و تربیت

رابطه معرفت و حقیقت (قسمت اول)

حقیقت در یک کلام، یعنی درک واقعیت آن گونه که هست و باید باشد. با این بیان بسیار ساده و گویا از حقیقت، تا حدی متوجه رابطه کلیدی بین معرفت و حقیقت خواهیم شد.
رابطه معرفت و حقیقت (قسمت دوم) نظریه‌های تعلیم و تربیت

رابطه معرفت و حقیقت (قسمت دوم)

در بسیاری موارد حیات و بالندگی و دوام انسان و نسل انسانی تا حد زیادی به وجود ارزش های عینی و حقیقی یا حتی اعتباری و قراردادی بستگی دارد.
ابزار و منابع معرفت نظریه‌های تعلیم و تربیت

ابزار و منابع معرفت

تجربه، عقل، شهود یا مکاشفه، تجربه دینی، همچنین وحی و الهام نیز، به تناسب جایگاهی که در معرفت شناسی انسان دارند، هر کدام مسئولیت تولید یا تأمین بخشی از شناخت بشری را بر عهده دارند.
خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء سایر مباحث

خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء

خاتم نبوت و آن که مهر ختم بر آن می خورد، کسی است که اسماء و صفات را به طور جامع و کامل و تمام دارد و در نتیجه کسی می تواند خاتم الاولیا باشد که در این جامعیت پیرو و جانشین خاتم النبی باشد.
ولی کامل سایر مباحث

ولی کامل

انسان کامل واسطه فیض در قوس صعود و نزول انسان کامل واسطه در ایجاد و عود و ختم موجودات است.
ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت سایر مباحث

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت

ولایت مطلق بالاترین مراتب ولایت است که در حقیقت نبوت مطلقه منطوی است و در سراسر کائنات و عوالم غیب و شهادت حکومت و ولایت قیومیه دارد.
ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل سایر مباحث

ولایت تکوینی و تشریعی انسان کامل

اراده انسان کامل را در اراده حق تعالی فانی میدانند؛ زیرا انسان کامل به مقامی رسیده است که فانی در حق شده است.
مقام‌های انسان کامل سایر مباحث

مقام‌های انسان کامل

انسان کامل در همه هستی سریان قیومی و وجودی دارد. در این مورد میان عرفا اختلافی نمی باشد مگر این که در نحوه چینش عوالم اندک اختلافی وجود دارد.
مصداق اتم انسان کامل سایر مباحث

مصداق اتم انسان کامل

حقیقت محمدیه دایره محیط به عوالم آفرینش است؛ و هر که دایره ولایتش نزدیک تر به آن دایره محیط شد، از اولیای امت اوست؛ و ختم ولایت خاصه او اقرب خلایق به اوست
رابطه عالم صغیر با عالم کبیر سایر مباحث

رابطه عالم صغیر با عالم کبیر

وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود برداشته شده است