0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت اول) کارآمدی، عدالت و پیشرفت

مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت اول)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم به صراحت، اتکا به آرای عمومی را به عنوان مبنا و اصل در مشروعیت نظام پذیرفته و نظام را ملتزم به رعایت این اصل در همه امور کرده است.
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت دوم) کارآمدی، عدالت و پیشرفت

مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت دوم)

در خصوص قوه قضاییه هم عامل عمده در تغییر شیوه انتخاب مستقیم به انتخاب غیرمستقیم، تخصصی بودن کار قضایی و ضرورت کارشناسی در استخدام قضات و تشکیلات قضایی است.
قانون از منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور کارآمدی، عدالت و پیشرفت

قانون از منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور

استفاده از منابع غیر مدون که در دو عبارت: «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۹۷ آمده، اختصاص به قاضی مجتهد ندارد، زیرا هر چند استفاده از منابع معتبر اسلامی که اشاره به منابع فقهی دارد در صلاحیت...