0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تریبون آزاد(بخش هشتم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش هشتم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
تریبون آزاد(بخش هفتم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش هفتم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
تریبون آزاد(بخش ششم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش ششم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
تریبون آزاد(بخش پنجم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش پنجم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
تریبون آزاد(بخش چهارم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش چهارم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
تریبون آزاد(بخش سوم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش سوم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
تریبون آزاد(بخش دوم) روانشناسی نوجوان

تریبون آزاد(بخش دوم)

مهدی برنج زاده در این بخش به برخی از سوالات شما نوجوانان عزیز پاسخ داده و راهکارهای مناسبی را ارائه کرده است. با هم آن ها را می خوانیم.
پیشگیری از اعتیاد در سایه آموزش پیشگیرانه نوجوانان

پیشگیری از اعتیاد در سایه آموزش پیشگیرانه

با دنیای پرمشغله و استرسی که در آن زندگی می کنیم، افراد احساس می کنند که در پایان روز با این کار پاداش می گیرند خب، پاداش گرفتن، مشکل نیست، مصرف مواد مخدر باعث ایجاد فشار روحی بیشتر می شود. برای جلوگیری...
دوران بلوغ با شکوهترین مرحله زندگی با تمام تغییراتی که دارد نوجوانان

دوران بلوغ با شکوهترین مرحله زندگی با تمام تغییراتی که دارد

بلوغ به مجموعه ای از تغییرات رشدی جسمانی و عقلانی گفته می شود. رشد جسمانی زودتر از رشد عقلانی شروع می شود و به ناگهان نوجوان از نظر ظاهری تغییرات زیادی را نشان میدهد که ممکن است برایش خوش آیند نباشد.
چگونه با ناآرامی و پرخاشگری نوجوانان برخورد کنیم نوجوانان

چگونه با ناآرامی و پرخاشگری نوجوانان برخورد کنیم

لذا نوجوانی که قصد دارد به هویت و فردیت خویش دست‏ یابد، نباید براى پذیرش باورهاى بزرگ‌سالان تحت فشار قرار گیرد، بلکه باید او را به طور منطقی و درست آزاد گذاشت تا خود انتخاب کند و راه سعادت خویش را بیابد....