0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تعلیم و تربیت بر اساس خدابینی نظریه‌های تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت بر اساس خدابینی

بهترین راه شناخت خداوند توجه به جلوه‌ها و تجلیات اوست که به دو صورت آیات آفاقی و آیات انفسی در منظر دیدگان حقیقت بین رخ نموده است.
خدابینی؛ بنیاد تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

خدابینی؛ بنیاد تربیت

حقیقت این است که نه تنها بنیاد نخستین وجود، که بنیاد نخستین دین و دانش، و پیرو آن، بنیاد نخستین تربیت نیز بر خدابینی و معرفت خداوند استوار است.
هستی شناسی تعلیم و تربیت نظریه‌های تعلیم و تربیت

هستی شناسی تعلیم و تربیت

هستی نظم و هماهنگی ویژه و برجسته ای دارد که به گونه ای خارق العاده از آغاز تاکنون، به هر صورتی که بوده و هست، تحت اشراف، نظارت، اراده، تدبیر، هدایت و تربیت الهی به سر برده است.
هستی شناسی انسان کامل (قسمت اول) سایر مباحث

هستی شناسی انسان کامل (قسمت اول)

در تعریف انسان از ریشه این کلمه بهره برده شده است. انسان مأخوذ از (أنس) یا (ن س ی) است. اگر ریشه آن از انس باشد، مأنوس و اگر از نسی باشد دارای نسیان است.
هستی شناسی انسان کامل (قسمت دوم) سایر مباحث

هستی شناسی انسان کامل (قسمت دوم)

اگرچه ملائکه به تسبیح و تقدیس الهی مشغول اند و به این امر می بالند، اما ملائکه ذات حق را آنگونه که اقتضا می کند عبادت نمی کنند
هستی شناسی انسان کامل (قسمت سوم) سایر مباحث

هستی شناسی انسان کامل (قسمت سوم)

اگر چیزی جلوه دیگری باشد و آن را نشان دهد، صورت آن شیء خواهد بود، بنابراین همه عالم می تواند صورت حق باشد.
انسان باید کامل باشد (قسمت اول) سایر مباحث

انسان باید کامل باشد (قسمت اول)

اگر چیزی جلوه دیگری باشد و آن را نشان دهد، صورت آن شیء خواهد بود، بنابراین همه عالم می تواند صورت حق باشد.
اعتدال در سیاست و کشور‌داری سایر مقالات

اعتدال در سیاست و کشور‌داری

چهار هدف عمده در رأس تشکیل حکومت اسلامی است که عبارتند از: الف ـ ایجاد رابطۀ عبودیت بین مردم و پروردگار؛ ب ـ ایجاد عدالت و توازن اجتماعی و اصلاح روابط اقتصادی؛ ج ـ اصلاح فرهنگ دینی جامعه؛ د ـ جلوگیری از...
اعتدال در زندگی پیامبر اسلام سیره اخلاقی

اعتدال در زندگی پیامبر اسلام

در رابطه با زهد و بی‌رغبتی به دنیا، شایسته است دربارۀ ساده‌زیستی و رسول خدا(صلی الله علیه و اله) سخن بگوییم.
مفروضات متافیزیکی اندیشه‌های اسلامی علوم اسلامی

مفروضات متافیزیکی اندیشه‌های اسلامی

تفاوت علم دینی با علوم انسانی، در نوع مبانی متافیزیکی است. مبانی متافیزیکی در علم دینی برگرفته از دین است و در علوم انسانی برگرفته از متون غیردینی است. دکتر باقری بعد از تبیین و تحلیل، ساختار علم دینی...