مسیر جاری :
ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
همسران
بعد از آگاهی از خیانت همسر چگونه رفتار کنیم؟(بخش اول) دانستنی‌های خانواده

بعد از آگاهی از خیانت همسر چگونه رفتار کنیم؟(بخش اول)

زندگی با یک همسر خیانتکار شاید یکی از سخت ترین کارهایی باشد که تا به حال مجبور به انجام آن بوده اید. موقع تصمیم گیری در مورد اینکه می خواهید چه بکنید و چه نکنید، هیچ پاسخ صحیحی وجود ندارد. همه کاری که...
جامه روان یکدیگر بودن مهارت‌های ارتباط در خانواده

جامه روان یکدیگر بودن

در حقیقت، همسران جامه هایی برای روان و شخصیت یکدیگرند. مقصود، همان همسران شایسته ای است که خویشتن را به مرز خودآگاهی و خداآگاهی نزدیک ساخته اند. جامه بودن همسری برای همسرش، مصونیت در برابر آسیب های شخصیتی...
سپاسگزار همسرتان باشید مهارت‌های ارتباط در خانواده

سپاسگزار همسرتان باشید

همسران موفق، بیش از هر چیز به سپاس‌مندی بها داده و سعی در داشتن رفتاری قدرشناسانه دارند. آنان به کوچکی و بزرگی حرکتی مهرآمیز از سوی همسرشان نمی نگرند و هماره گفتار و رفتاری سپاس آمیز دارند.
طرح مشکل ها در خانواده مهارت‌های ارتباط در خانواده

طرح مشکل ها در خانواده

زندگی مشترک، بدون مشکل نیست. نمی توان تصور کرد که زندگی و خانواده رنگ و اثری از دشواری به همراه ندارد. انسان در میدان زیستن آمده و ناگزیر با موانع دستیابی به مقصودش رو به رو می شود.
همسران و رفاقت با یکدیگر مهارت‌های ارتباط در خانواده

همسران و رفاقت با یکدیگر

رفیق بودن همسران با یکدیگر، سامان بخش بسیاری از دشواری های زندگی و خانواده است. رفاقت زن و مرد، از هماهنگی شخصیت و گرایش های رفتاری شان حکایت دارد. هر کدام، با رفتار و برخوردش سبب رشد و سرافرازی همسرش...
سلامت جسمانی و روانی همسران مهارت‌های ارتباط در خانواده

سلامت جسمانی و روانی همسران

همسران جوان، باید این باور را داشته باشند که دیر یا زود، همسران میان سالی خواهند بود. آیا درست است که در بهار عمر و زندگی مشترک، به سلامت جسم و روان همسر خویش نیندیشیم؟ همسران شایسته کسانی هستند که همواره...
شکیبایی در میدان های زندگی مهارت‌های ارتباط در خانواده

شکیبایی در میدان های زندگی

مردان و زنان شکیبا، هیچ گاه دچار احساس نومیدی و ناتوانی در رویارویی با دشواری های زندگی نخواهند شد. آنان، پیوسته یکدیگر را نیرو بخشیده و به آینده ای روشن چشم دوخته اند.
خودآگاهی و خداآگاهی همسران مهارت‌های ارتباط در خانواده

خودآگاهی و خداآگاهی همسران

همسران جوان و خودشناخته، از سویی به درستی تصمیم می گیرند و از سوی دیگر، به درستی در راه رشد و سلامتی شخصیت و خانواده شان حرکت می کنند. آنان با اندیشیدن، بسیاری از مشکل ها را پیش‌بینی می کنند و از پیدایی...
سفر و گردش خانوادگی، طراوت بخش زندگی مهارت‌های ارتباط در خانواده

سفر و گردش خانوادگی، طراوت بخش زندگی

زندگی مشترک، نیازهای اساسی ای همچون نیاز به گردش و سفر دارد. خانواده های موفق، در کنار برنامه های کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی شان، برنامه هایی برای گردش در شهر یا سفر به شهرهای دیگر دارند.
همسران و گزینش دوستان خوب مهارت‌های ارتباط در خانواده

همسران و گزینش دوستان خوب

انسانها پیش از ازدواج و پس از آن، دوستانی دارند که گاه سبب رشد شخصیت‌شان است و گاه بازدارنده از آن. از این رو، همسران ناگزیر روابطی بیرون از خانه دارند. نه زن می تواند از مرد توقع ترک دوستانش را داشته...