0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
هنر و تاثیرات آن در پرورش خلاقیت کودکان کودکان

هنر و تاثیرات آن در پرورش خلاقیت کودکان

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان بسیار تاثیرگذار است. از آنجایی که کودکان در حال رشد و خلاقیت هستند و مدام در حال به وجود آوردن نوعی خلاقیت و شکوفایی در خود هستند، نیازمند ابزاری برای این رشد و خلاقیت هستند.
تبلیغ دینی گروهی از نگاه قرآن و روایات هنر دینی

تبلیغ دینی گروهی از نگاه قرآن و روایات

وقتی گروهی به تبلیغ دین پرداخته می‌شود به اهداف بزرگ‌تر و مهمتر دینی با سهولت و سرعت بیشتری دست می‌یابیم ضمن آن که بهره ما از چنین روش تبلیغی اگر بیشتر از مخاطبان نباشد کمتر نیست.
فیروزه کوبی و هر آنچه باید درباره آن بدانید صنایع دستی

فیروزه کوبی و هر آنچه باید درباره آن بدانید

ظروف فیروزه کوبی یکی از صنایع دستی اصفهان است که با سنگ فیروزه نیشابور ساخته می شود. این صنایع دستی ارزشمند را می توانید به عزیزان خود هدیه دهید.
نظریه هنر در یونان باستان فلسفه هنر

نظریه هنر در یونان باستان

زیباشناسی دوره یونانی گرا، اندیشه های گران قدری را عرضه نمود، اما این اندیشه ها بیشتر به جزئیات می پرداختند تا نظریه های کلی و فراگیر.
مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان فلسفه هنر

مفهوم رایج زیبایی در میان یونانیان

موضع کلی فلوطین درباره هنر، نتایج گسترده و مهمی برای نظریه هنر او به بار آورد.
مفاهیم زیباشناختی فلسفه هنر

مفاهیم زیباشناختی

از این فرض که مهم ترین عنصر هنر حقیقت است به این اندیشه رسیدند که در هنر «زیبایی بسیار مهم است».
مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین فلسفه هنر

مزیت ها و کاستی های زیباشناسی فلوطین

نظریه هنر فلوطین، به ویژه در مورد نقاشی، قرن ها باقی ماند و به عنصر اساسی زیباشناسی قرون میانه تبدیل شد.
گسترش هنر در میان یونانیان فلسفه هنر

گسترش هنر در میان یونانیان

از این پیش فرض اولیه که هنر بایستی با قوانین و اصول اخلاقی و حقیقت مرتبط باشد، به تدریج دیدگاهی مخالف سر برآورد و به استقلال هنر و زیبایی تأکید کرد.
عقیده افلاطون درباره هنر فلسفه هنر

عقیده افلاطون درباره هنر

هنر به سبب مثال موجود در ذهن هنرمند است که به وجود می آید.
حقایق مقبول فیلسوفان یونان فلسفه هنر

حقایق مقبول فیلسوفان یونان

این گزاره که زیبایی به نسبت میان اجزا وابسته است، تا دوران فلوطین، نوعی اصل بدیهی زیباشناختی به شمار می آمد.