0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
گسترش هنر در میان یونانیان فلسفه هنر

گسترش هنر در میان یونانیان

از این پیش فرض اولیه که هنر بایستی با قوانین و اصول اخلاقی و حقیقت مرتبط باشد، به تدریج دیدگاهی مخالف سر برآورد و به استقلال هنر و زیبایی تأکید کرد.
عقیده افلاطون درباره هنر فلسفه هنر

عقیده افلاطون درباره هنر

هنر به سبب مثال موجود در ذهن هنرمند است که به وجود می آید.
هنرهای تجسمی و شعر فلسفه هنر

هنرهای تجسمی و شعر

دیون بر اساس دلایلی که ارائه داده است دریافت که وظیفه مجسمه ساز دشوارتر از وظیفه شاعر است.
نظریه یونانی گرایی فلسفه هنر

نظریه یونانی گرایی

اختلافات و انشعابات دیدگاه یونانی گرا در هنر، ناشی از مکاتب فلسفی بود که با همدیگر منازعه و مجادله داشتند.
هنرهای تجسمی در روم فلسفه هنر

هنرهای تجسمی در روم

برخلاف یکنواختی و یکدستی هنر و فرهنگ کلاسیک، هنر و فرهنگ یونانی گرا گرایش های گوناگونی را نشان می‌داد.
علاقه به هنرهای تجسمی فلسفه هنر

علاقه به هنرهای تجسمی

قابلیت تکنیکی در اثر هنری مورد ستایش قرار می گرفت و بسیاری از آثار این دوره، سطح بالایی از تکنیک را در خود نشان می‌داد.
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول) فلسفه هنر

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول)

شکاکان معتقد بودند که شعر نفع اندکی دارد و حتی زیان‌بار است، زیرا داستان‌هایش ذهن را آشفته می‌سازد.
هنرهای تجسمی یونان باستان فلسفه هنر

هنرهای تجسمی یونان باستان

در هنر کلاسیک یونانیان فرض بر این است که برای هر اثر، قانون وجود دارد، به عبارت دیگر فرمی که هنرمند بدان متعهد است.
معیار قوانین مجسمه سازی یونانی‌ها فلسفه هنر

معیار قوانین مجسمه سازی یونانی‌ها

معماران یونانی از انحراف خط مستقیم هم پا را فراتر نهادند. آنها خطوطی را که انتظار می‌رفت خطوط مستقیم باشند، کج می‌کردند.
معماری کلاسیک یونان باستان فلسفه هنر

معماری کلاسیک یونان باستان

در مواردی خاص، قانون معماری دوران باستان بر آن بود که نه تنها بر چشم بلکه بر گوش مخاطبانش نیز تاثیر بگذارد.