0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله) دیدگاه‌ها

منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

کارکرد وحدت، اتحاد، انسجام و تفاهم اجتماعی و سیاسی، از نظر امام خمینی رحمه الله بی نظیر و منحصر به فرد است. وحدت، رمزی است که امام آن را گشود و خود نیز معتقد به این رمزگشایی بود. وحدت در پیروزی انقلاب...
دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی (رحمه الله) دیدگاه‌ها

دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی (رحمه الله)

در این مقاله، جای برای پرداختن به احکام دارالکفر و دارالاسلام، و قواعد برای تعامل و ارتباط با آنها و یا طرح جزئیات نیست. از این رو، اختصار به شرح مفهوم ملت اشاره می شود تا تفاوت ها و تباین های آن دو را...
امنیت و مکانت آن در اندیشه امام خمینی (رحمه الله) دیدگاه‌ها

امنیت و مکانت آن در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

در این نوشتار تلاش شد با استفاده از آثار امام خمینی(رحمه الله)، سه بعد «سیاسی، اجتماعی، و انسان شناسی» در اندیشه ایشان بررسی شود و تبعات آنها در حوزه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
بررسی علل همگرایی و ناهمگرایی دو مذهب شافعی و حنفی با شیعه امامیه وحدت اسلامی

بررسی علل همگرایی و ناهمگرایی دو مذهب شافعی و حنفی با شیعه امامیه

دستیابی به تشکیل امت اسلامی واحد، نیازمند به بررسی هویت تاریخی شکل گیری مذاهب و کشف نقاط مشترک آنان دارد و ضرورت شناخت وضعیت مسلمانان پیرو هر فرقه و مذهب را می طلبد.
اتحاد عالم اسلام در پرتو عمل به سیره متقدمان وحدت اسلامی

اتحاد عالم اسلام در پرتو عمل به سیره متقدمان

نگاهی به زمان حاضر و قرون معاصر که محفوف به فزونی دسیسه های معاندان و مخالفان اسلام عزیز است ضرورت اتحاد بیش از پیش فرق اسلامی را روشن می نماید.
گرایش های تحجر آمیز، عقب ماندگی فکری، جهل و تعصب در جهان اسلام وحدت اسلامی

گرایش های تحجر آمیز، عقب ماندگی فکری، جهل و تعصب در جهان اسلام

مقاله پیش رو کوششی برای تشخیص بالینی، تحلیلی و انتقادی گفتمان فکری ما به منظور دستیابی به گفتمان اسلامی برتر است. برای تحقق این امر باید به طبیعت این گفتمان و عناصر و ویژگی های آن به شیوه ای شجاعانه، منطقی...
چالش های درونی همگرایی و وحدت جهان اسلام وحدت اسلامی

چالش های درونی همگرایی و وحدت جهان اسلام

یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام در عصر جدید، ضعف و زوال نهادهایی است که مسئولیت ارائه نظریه و ترکیب و تقویت نخبگان را در این جوامع بر عهده داشته اند. تدوین نظریه و تولید اندیشه جهت خروج از بحران های...
چالش های وحدت اسلامی و راهبردهای تقریب مذاهب اسلامی وحدت اسلامی

چالش های وحدت اسلامی و راهبردهای تقریب مذاهب اسلامی

پوشیده نیست که اختلاف ها و شکاف ها و تفرقه هایی که امت اسلامی با آنها روبه روست برخاسته از شبهاتی است که معاندان و کین توزان نسبت به اسلام بر می انگیزند. در این نوشتار، به مهمترین موانع و مشکلات موجود...
وحدت امت اسلامی، موانع درونی و چالش های بیرونی وحدت اسلامی

وحدت امت اسلامی، موانع درونی و چالش های بیرونی

سخن از وحدت امت اسلامی، سخن کهنه و نو به نوی است که از دوره بیداری، هزاران تن از علما و پژوهشگران درباره آن مطلب نوشته و سخنرانی کرده و شعار و هدف مصلحان و پیشگامان نهضت اسلامی بوده است.
چالش های فرا روی تقریب مذاهب اسلامی وحدت اسلامی

چالش های فرا روی تقریب مذاهب اسلامی

وحدت دشمنان اسلام - به رغم تناقضها و تضادهایی که با هم دارند- در جبهه رویارویی با امت اسلامی، شرایطی را ایجاد می کنند که منجر به پراکندگی و تفرقه امت اسلامی شود و در برابر هر آنچه به وحدت آن انجامد، می...