0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
حمام های تاریخی آمل ایران

حمام های تاریخی آمل

حمام ها به عنوان یکی از گونه های تأسیسات عمومی در شهرها، از جمله عناصر و نشانه های بافت کهن شهرهای ایران به شمار می روند. این گونه تأسیسات شهری که در قدیم میزان قابل توجهی از بافت کالبدی شهرها را در بر...
اهداف وقف در ايران و مقايسة اجمالي آن با رسالت سازمان ملل متحد(2) ایران

اهداف وقف در ايران و مقايسة اجمالي آن با رسالت سازمان ملل متحد(2)

با مروري به چشم‌انداز و رسالت دو سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامي درمي‌يابيم که اين دو نهاد حقوقي در آغاز راه با تکيه بر افکار و انديشة بلند بنيان‌گذاران خود در تلاش بودند تا با همفکري و هماهنگي بين دولت‌هاي...
اهداف وقف در ايران و مقايسة اجمالي آن با رسالت سازمان ملل متحد(1) ایران

اهداف وقف در ايران و مقايسة اجمالي آن با رسالت سازمان ملل متحد(1)

مدتي قبل در جلسة يکي از مؤسسات خيريه که هدف خيرخواهانه‌اي را دنبال مي‌کند و علاقه‌مند است تا در عرصة کارآفريني و اشتغال ايفاي نقش کند، با آقاي دکتر فرزين که در دفاتر وابسته به سازمان ملل شاغل هستند آشنا...
درمانگاه امام موسي صدر ایران

درمانگاه امام موسي صدر

درمانگاه امام موسي صدرواقع درخيابان فروغي اصفهان به همت آيت الله سيد مرتضي مستجاب الدعواتي (مستجابي )درزميني به مساحت تقريباً500مترو ساخت حدود 330متر در5طبقه تقريباً آماده بهره برداري است.
دارالشفاي حضرت جواد الائمه عليه السلام ایران

دارالشفاي حضرت جواد الائمه عليه السلام

اين خيريه درسال 1378با کمک و مشارکت عده اي ازعلاقه مندان به خاندان عصمت و طهارت افتتاح شد.ازجمله ي خدمات اين مرکز مي توان به ارايه ي خدمات فرهنگي و مذهبي و بهداشتي -درماني و همچنين برگزاري مراسم مذهبي...
دارالشفاي امامزاده ابوالعباس خوراسگان ایران

دارالشفاي امامزاده ابوالعباس خوراسگان

دارالشفاي خيريه ي امامزاده ابوالعباس خوراسگان درسال 1382با هدف کمک درامر درمان بيماران به ويژه بيماران بي بضاعت تأسيس گرديده است و درحال حاضر با مسؤوليت آقايان دکتراحمد سبحاني ،عباس قدرخواه ،رضا قيصري...
انجمن ماه بني هاشم ایران

انجمن ماه بني هاشم

اين حسينيه و دارالشفاء درسال 1386افتتاح شده است و تنها هدف آن مؤسسه کمک به افراد بي بضاعت بوده است و لذا درحال حاضرتمام تلاش خود را دراين راستا متمرکز کرده است. اين مؤسسه هم اکنون ساختمان بسيارکوچکي به...
انجمن حضرت ام البنين (س)اصفهان ایران

انجمن حضرت ام البنين (س)اصفهان

خيريه ي حضرت ام البنين (س)درسال 1387توسط جمعي ازخادمين حضرت سيد الشهدا (ع)درسالروز ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل (ع)به نام مادرگراميشان افتتاح گرديد.اين مرکزکه درزميني به مساحت 750مترمربع و درپنج طبقه با...
مجتمع پزشکي حضرت زينب (س) ایران

مجتمع پزشکي حضرت زينب (س)

مجتمع پزشکي حضرت زينب (س) درسال 1384دايرگرديد .اين مجتمع ،خدماتي همچون :تهيه ي جهيزيه براي دختران خانواده هاي بي بضاعت و همچنين خدمات قابل توجهي در زمينه ي :دندانپزشکي ،مامايي ،داخلي و تزريقات به نيازمندان...
مرکزتشخيص مهديه ایران

مرکزتشخيص مهديه

مرکزتشخيص مهديه وابسته به انجمن خيريه احمدآباد درسال 1352با هدف کمک به افراد کم درآمد و مستضعف تأسيس شد.اين مرکز که درحال حاضربا مديريت آقايان آيت اله سيد حسن امامي ،مرتضي پسران ،بهبهاني ،حسن شاه ناصري...