0
مسیر جاری :
پارچه نمدی
جامدادی نمدی آموزش

جامدادی نمدی

نوجوانان عزیز، می توانید خیلی راحت و فقط با داشتن مقداری پارچه نمدی و یک زیپ، یک جامدای بسیار زیبا بسازید.
یک رومیزی دوست داشتنی آموزش

یک رومیزی دوست داشتنی

ملیکا پورمحمودیان در بخش زیر نحوه ساخت یک رومیزی زیبا و جذاب را به شما نوجوانان عزیز آموزش داده است.
عروسک نمدی آموزش

عروسک نمدی

ملیکا پورمحمودیان در این شماره، نحوه ساخت یک عروسک نمدی زیبا را به شما نوجوانان عزیز آموزش داده است.
زیرلیوانی آموزش

زیرلیوانی

ملیکا پورمحمودیان در این بخش چگونگی ساخت یک زیرلیوانی ساده و زیبا را به شما نوجوانان عزیز آموزش داده است.
جایی برای وسایل آموزش

جایی برای وسایل

در این بخش ملیکا پورمحمودیان نحوه ساخت وسیله ای برای نگهداری وسایل ریز و کوچک را به شما نوجوانان عزیز آموزش داده است.