0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
متفرقه

دوست پسرم تهدیدم می کنه. چیکار کنم؟

متفرقه

به دوست پسرم شک کردم. چاره چیه؟

متفرقه

رابطه جنسی با دوست پسرم دارم" نمیتونم ازش جدا شم، چه کنم؟

مشاوره ازدواج

چه سنی باید به مامانم بگم که من با یه اقا پسر دوستم؟

مشاوره ازدواج

خیلی عجولم برای عقد کردن" میترسم خواستگارم زده بشه. چیکار کنم؟

متفرقه

از دوست پسرم جدا شدم" کاری که من کردم درست بوده؟

روانشناسی

چطور افسردگی دوست پسرم رو خوب کنم؟

روانشناسی

در اجتماع دچار مشکل شده ام؛ کمکم کنید.

مشاوره ازدواج

با پسری که فقط قصد دوستی داره و حرفی از ازدواج نمیزنه؛ چطور رفتار کنم؟

مشاوره ازدواج

با دوست پسرم رابطه دارم" چیکار کنم باهام ازدواج کنه؟