0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
متفرقه

رابطه جنسی با دوست پسرم دارم" نمیتونم ازش جدا شم، چه کنم؟

مشاوره ازدواج

دوست پسرم روم غیرت نداره" چه کنم؟

مشاوره ازدواج

چه سنی باید به مامانم بگم که من با یه اقا پسر دوستم؟

مشاوره ازدواج

خیلی عجولم برای عقد کردن" میترسم خواستگارم زده بشه. چیکار کنم؟

مشاوره ازدواج

بهم پیشنهاد دوستی شده، اما هم ملیت نیستیم"چه کنم؟

متفرقه

از دوست پسرم جدا شدم" کاری که من کردم درست بوده؟

روانشناسی

چطور افسردگی دوست پسرم رو خوب کنم؟

مشاوره ازدواج

رابطه قبل از ازدواج خیانت محسوب می شه؟

روانشناسی

دوستم تحویلم نمی گیره؛ چیکار کنم؟

مشاوره ازدواج

با پسری که فقط قصد دوستی داره و حرفی از ازدواج نمیزنه؛ چطور رفتار کنم؟