0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
احکام عزاداری
احكام عزاداري

تشکیل مجلس عزاداری، بدون حضور روحانیت

احكام عزاداري

حکم ایفای نقش امام معصوم در مراسم تعزیه خوانی

احكام عزاداري

حکم استفاده غذای هیأت عزاداری بیش از سهم خود

مساجد، حسینیه ها و زیارتگاه ها

حکم شرعی منبر رفتن غیر روحانى

مساجد، حسینیه ها و زیارتگاه ها

حکم استفاده برنج و گوشت عاشورا براى اربعین

مساجد، حسینیه ها و زیارتگاه ها

حکم فروش برنج و گوشت عاشورا

مساجد، حسینیه ها و زیارتگاه ها

حکم منبر رفتن غیر روحانى

سایر استفتائات

حکم برگزاری مراسم شبیه‌ خوانی

سایر استفتائات

حکم استفاده از بیت المال در عزاداری

سایر استفتائات

حکم پخش صدای بلندگو در ایام عزاداری