0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
احکام عزاداری
استحباب عزاداری ایام فاطمیه ایام فاطمیه

استحباب عزاداری ایام فاطمیه

آیا شرکت در مراسم عزاداری ایام فاطمیه مستحب است؟
حکم شرکت زنان در مراسم عزاداری و زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه ایام فاطمیه

حکم شرکت زنان در مراسم عزاداری و زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه

حکم شرکت زنان در مراسم عزاداری و سینه زنی و یا خواندن دعاها و زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه چیست؟
تباکی در مراسم عزاداری ایام فاطمیه

تباکی در مراسم عزاداری

کسی که در مراسم عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) نمی تواند گریه کند و اشکش هم جاری نمی شود ولی خود را به حالت گریه در می آورد (تباکی)، آیا این حالت از مصادیق دروغ و دورویی محسوب می شود؟
حکم نماز خواندن با لباس سیاه ایام فاطمیه

حکم نماز خواندن با لباس سیاه

آیا نماز خواندن با لباس سیاهی که در ایام سوگواری و شهادت اهل بیت (علیهم السلام) پوشیده می شود، مکروه است؟
حکم گوش دادن به موسیقی غیر مبتذل در ایام عزاداری ایام فاطمیه

حکم گوش دادن به موسیقی غیر مبتذل در ایام عزاداری

آیا هر نوع شادی کردن هر چند با گوش دادن به سرود های شاد و موسیقی غیر مبتذل در ایام عزاداری اهل بیت معصومین (علیهم السلام) حرام است؟
آرایش کردن بانوان در ایام عزاداری ایام فاطمیه

آرایش کردن بانوان در ایام عزاداری

آیا آرایش کردن و ابرو برداشتن خانم ها و یا کوتاه کردن موی سر و صورت آقایان در ایام عزاداری و سوگواری اهل بیت علیهم السلام اشکال دارد؟
آرایشگری در ایام عزاداری ایام فاطمیه

آرایشگری در ایام عزاداری

آیا آرایشگر می تواند در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام مغازه اش را باز کرده و آرایشگری کند؟
حکم پوشیدن لباس های شاد در ایام سوگواری ایام فاطمیه

حکم پوشیدن لباس های شاد در ایام سوگواری

پوشیدن لباس با رنگ روشن و شاد در ایام سوگواری و عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) چه حکمی دارد؟
بر پا کردن مجالس عزاداری بدون اجازه و رضایت شوهر ایام فاطمیه

بر پا کردن مجالس عزاداری بدون اجازه و رضایت شوهر

بر پا کردن مجالس عزاداری در منزل، بدون اجازه و رضایت شوهر چه حکمی دارد؟
حکم مدّاحی مرد در مراسم عزاداری بانوان ایام فاطمیه

حکم مدّاحی مرد در مراسم عزاداری بانوان

مدّاحی مرد در مراسم عزاداری بانوان چه حکمی دارد؟ آیا هم نوایی زنان با مداح مرد اشکال دارد؟