0
ویژه نامه ها
ماه رمضان و روزه داری

دعاى امام صادق علیه السلام در وداع با ماه رمضان

ماه رمضان و روزه داری

دعاى امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه رمضان

شبهات اعتقادی

کرونا ثابت کرد که توسل به امامان فایده‌ای ندارد!

شبهات اعتقادی

نذر پزشک و پرستار به جای نذر امامزاده و ضریح!

شبهات اعتقادی

تمسخر علم مدرن با توصیه به دعا در درمان کرونا

شبهات اعتقادی

اگر دعا جواب می‌دهد چرا به دنبال کشف داروی کرونا هستید؟

شبهات اعتقادی

عدم کارآیی دعا و توسل در مواجهه با ویروس کرونا

شبهات اعتقادی

بیماری کرونا نشان داد که از عالم معنا کاری ساخته نیست!

شبهات اعتقادی

ویروس کرونا باید با دارو از بین برود نه با دعا!

شبهات اعتقادی

عدم خرافی بودن مؤیدات دینی