0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

روز گذشته، ساعت 11:55
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
قانون اساسی ایران
تعداد و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان شورای نگهبان

تعداد و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان

شورای نگهبان در پیش نویس قانون اساسی

در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
پسوند قانون اساسی برای شورای نگهبان شورای نگهبان

پسوند قانون اساسی برای شورای نگهبان

آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟ به عبارت دیگر آیا «شورای نگهبان قانون اساسی» عبارت صحیحی است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور شورای نگهبان

مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور

مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان شورای نگهبان

صلاحیت های قانونی شورای نگهبان

صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟