0
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
نظارت استصوابی
چرایی اصرار بر نظارت استصوابی انتخابات

چرایی اصرار بر نظارت استصوابی

چرا در نظارت ها و بررسی صلاحیت افراد، اصل بر برائت و اصاله الصحه گذاشته نمی شود بلکه اصرار بر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت هاست؟
نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات انتخابات

نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
نظارت استصوابى و توسعه سیاسى انتخابات

نظارت استصوابى و توسعه سیاسى

آیا نظارت استصوابى مانع توسعه سیاسى و مشارکت آحاد مردم نیست؟
نظارت استصوابی و حکومت دموکراسی انتخابات

نظارت استصوابی و حکومت دموکراسی

آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟
نظارت استصوابى بر انتخابات انتخابات

نظارت استصوابى بر انتخابات

نظارت بر انتخابات به چه معناست؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شورای نگهبان بر انتخابات کدام یک از انواع نظارت مد نظر می باشد؟
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان

نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری

نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور شورای نگهبان

مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور

مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
علت مخالفت با نظارت استصوابى انتخابات

علت مخالفت با نظارت استصوابى

نظارت استصوابى یعنى چه و چرا برخى با آن مخالفت مى کنند؟