0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
نظارت بر انتخابات
چرایی اصرار بر نظارت استصوابی انتخابات

چرایی اصرار بر نظارت استصوابی

چرا در نظارت ها و بررسی صلاحیت افراد، اصل بر برائت و اصاله الصحه گذاشته نمی شود بلکه اصرار بر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت هاست؟
نظارت استصوابى بر انتخابات انتخابات

نظارت استصوابى بر انتخابات

نظارت بر انتخابات به چه معناست؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شورای نگهبان بر انتخابات کدام یک از انواع نظارت مد نظر می باشد؟
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
نظارت بر انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان

نظارت بر انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
شورای نگهبان در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان

شورای نگهبان در پیش نویس قانون اساسی

در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان به چه صورت پیش بینی شده بود؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان

نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری

نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور شورای نگهبان

مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور

مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا شورای نگهبان

تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا

مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران چیست؟
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان شورای نگهبان

صلاحیت های قانونی شورای نگهبان

صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟