0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

ارزش قناعت و خوش خلقى

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر که از صفت قناعت برخوردار است همین پادشاهی برایش کافی است و هر که دارای اخلاق خوب است همین نعمت او را کافی است.
امام علی علیه‌ السلام

ضد ارزش‏ ها در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر کس از دنیا عصبانی است در واقع به قضای الهی خشمناک است و هر که از مصیبتی که به وی وارد شده شکایت دارد در واقع به خدای خویش شکوه دارد و هر که به ثروتمندی به خاطر ثروتش به وی تواضع کند دو سوم ایمانش را بر باد داده است و هر که تلاوت قرآن کند و بمیرد و وارد آتش دوزخ شود حتما از کسانی است که آیات الهی را به مسخره گرفته است و هر کس دلش شیفته و فریفته دنیا شود به سه چیز دلبسته می گردد غم و اندوهی که از او جدا نمی گردد حرص و طمعی که از او دست بردار نمی باشد و آرزویی که به آن نخواهد رسید.
امام علی علیه‌ السلام

ارکان ایمان از منظر امام علی علیه السلام

از امام علی علیه السلام درباره ایمان پرسش شد، فرمودند:
ایمان معرفت به قلب، اقرار به زبان و انجام دادن با اعضاء است.
امام علی علیه‌ السلام

طمع، عامل ذلت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
طمعکار در بند ذلت و خواری گرفتار است.
امام علی علیه‌ السلام

ضرر رذیله اخلاقی حسادت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
عجب است از این که افراد حسود از تندرستی ها غافلند.
امام علی علیه‌ السلام

فضایل اخلاقی و ثمرات آنها

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به سکوت زیاد وقار و بزرگی به دست می آید و با رعایت انصاف دوستان فراوان گردند و با بخشش و نیکی کردن قدر منزلت ها بزرگ گردند و با تواضع نعمت تمام گردد و با تحمل رنج ها شادمانی به دست می آید و به عدالت کردن دشمن از پای در می آید و با بردباری در برابر نادان یاران زیاد گردند.
امام علی علیه‌ السلام

جایگاه ارزشمند حیا

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر کس لباس حیاء به تن کند، مردم زشتی او را نخواهند دید.
امام علی علیه‌ السلام

تغافل؛ نشان بزرگواری

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از بهترین کارهای انسان بزرگوار آن است که از آنچه می داند خود را به نمی دانم زند.
امام علی علیه‌ السلام

ستم به بندگان خدا؛ بدترین توشه آخرت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
چه بد توشه ای است برای جهان آخرت دشمنی و ستم به بندگان خدا.
امام علی علیه‌ السلام

پرهیز از سوءظن درباره افراد مورد اعتماد

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از عدالت به دور است که انسان با ظن و گمان درباره کسی که مورد اعتماد است قضاوت نماید.