0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

حقّ فرزند دختر بر پدر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حقّ فرزند بر پدرش، این است که ... اگر دختر باشد، مادر او را گرامى بدارد ... و هر چه زودتر، او را به خانه شوهرش بفرستد.
امام رضا علیه‌ السلام

جواب رد ندادن بی جهت به خواستگار مومن

حضرت رضا علیه السلام در حدیثی دیگر خطاب به زنان می فرمایند:
اگر مردی از تو خواستگاری کرد که از دین و اخلاقش راضی بودی، با وی ازدواج کن و فقر و تنگدستی او مانع ازدواجت نباشد.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

رد نکردن خواستگار دیندار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه کسى به خواستگارى نزد شما آمد و دیندارى و امانتدارى او را پسندیدید، به او زن دهید؛ که اگر چنین نکنید، در روى زمین تبهکارى و فساد بسیار پدید خواهد آمد.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

ترجیح دین دارى بر زیبایى همسر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نباید حُسن صورت زن را بر حُسن دیندارى او برگزید.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

ازدواج با زنان متدین‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که با زنى به خاطر زیبایى‌اش ازدواج کند، دلخواه خود را در او نبیند و هر که با زنى به خاطر مال و ثروتش ازدواج کند، خداوند او را به همان مال و ثروت واگذارد. پس بر شما باد به (ازدواج با) زنان متدین.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

چندین برابر شدن عیار نماز با ازدواج‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدترین افراد شما بى‌همسران شمایند؛ دو رکعت نماز فرد همسردار بهتر است از هفتاد رکعت نماز فرد بى همسر.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

حفظ دو سوم دین با ازدواج‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هیچ جوانى نیست که در دوره جوانى خود ازدواج کند، مگر آن که شیطان او فریاد برآورد که: «واى بر او، واى براو! دو سوم دینش را از (گزند) من حفظ کرد». بنابراین، انسان باید براى حفظ یک سوم دیگر، تقواى خدا در پیش گیرد.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

ازدواج، سنت پیامبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ازدواج سنّت من است؛ پس هر که از سنّت من روى گرداند از (امّت) من نیست.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

محبوب ترین بنا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در اسلام هیچ بنایى ساخته نشد، که نزد خداوند عزّ و جل محبوب‌تر و ارجمندتر از ازدواج باشد.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

تشویق به ازدواج‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که دوست دارد که پاک و پاکیزه خدا را دیدار کند، با داشتن همسر به دیدارش رود.