0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

آینده سخت ستمکاران

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
کسی که آغازگر ستم است فردای قیامت، دستش را از پشیمانی به دندان می گزد.
امام علی علیه‌ السلام

رستگاری در پرتو پرهیز از دروغگویی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
به کسی دروغ نگفتم و دروغ نشنیدم. نه گمراه شدم و نه کسی را گمراه کردم.
امام علی علیه‌ السلام

مرتبه یقین امام علی علیه السلام

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از آن زمان که حق را به من نشان دادند درباره آن گرفتار شک و تردید نشدم.
امام علی علیه‌ السلام

باطل گرایى و اختلاف

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
میان دو دعوت اختلاف نشود مگر آنکه یکی از آن دو گمراهی است.
امام علی علیه‌ السلام

شناخت جایگاه سخن و سکوت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
در خاموش بودن از اظهار حکمت و دانش خیری نیست همان گونه که در گفتن سخنان بی ارزش خیری نخواهد بود.
امام حسین علیه‌ السلام

دشمنى با امام على (ع)، نشانه نفاق‏

امام حسین علیه السلام فرمودند:
ما در عهد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) منافقان را نمى‏ شناختیم، جز در دشمنى آنها با على و اولادش.
امام حسین علیه‌ السلام

لغو و بیهوده گویى

امام حسین علیه السلام فرمودند:
امیرالمومنین علیه السلام بر شخصى گذر کرد که سخنانى بى فایده بر زبان مى راند. حضرت نزد او ایستادند و به او فرمودند: تو هر چه بگویى، به وسیله فرشتگان نگهبانت نوشته و به سوى پروردگارت برده مى شود. پس آنچه را که براى تو سودمند است، بر زبان آور و گفتارهاى لغو و بیهوده را واگذار.
امام علی علیه‌ السلام

خوشبختی در پرتو نیت نیکو

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر کس نیّتش نیکو باشد، پاداشش فراوان و زندگی ‌‏اش خوش مى‌شود و دوست داشتنش [بر دیگران‏] لازم مى‌آید.
امام علی علیه‌ السلام

دلیل سلب نعمت های الهی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هیچ نعمت و زندگانى خرّمى از میان نرفت، مگر به سبب گناهانى که [مردم] انجام دادند؛ به راستى که خداى هرگز به بندگان ستم نمى‌ورزد.
امام علی علیه‌ السلام

مبنای ارتباط با دیگران

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
چون با کسى ارتباط برقرار مى کنید، به خاطر خدا ارتباط داشته باشید، و چون از کسى دورى مى کنید، به خاطر خدا دورى کنید.