0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

محبوب‌ترین مردم در نزد خدا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
محبوب ترینِ بندگان در نزد خداوند کسى است که به حال بندگان خدا سودمندتر و در اداى حقّ خدا کوشاتر باشد؛ همانان که خوبى و انجام کارهاى نیک محبوب ایشان است.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

خیرخواهى خداوند براى بنده‌اش‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خداوند خوبى بنده‌اى را بخواهد، او را در دین فقیه و آگاه گرداند، به دنیا بى‌اعتنایش کند و بیناى عیب‌هایش سازد.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

خیر دنیا و آخرت‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چهار چیز است که به هرکس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است؛ بدن شکیبا، زبان گویا به ذکر خدا، دل سپاسگزار و همسر شایسته.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

سرعت در کار خیر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند آن کار خوبى را دوست دارد که با تعجیل صورت گیرد.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

شتاب در انجام کار خیر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس درِ کار خیرى به رویش گشوده شود، باید در استفاده از این فرصت بشتابد؛ زیرا او نمى‌داند که این در، کى به رویش بسته مى‌شود.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

نشامه عاقبت بخیرى‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خداوند خوبى بنده‌اى را بخواهد او را عسل اندود کند. عرض شد: چگونه او را عسل اندود مى کند؟ حضرت فرمودند: قبل‌از مرگش عمل شایسته‌اى براى او پیش مى‌آورد و سپس جانش را مى ستاند.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

سرزنش خداوند

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه خداوند خوبى بنده‌اى را بخواهد او را در خواب سرزنش مى‌کند.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

جمع خوبى‌ها

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ترس از خدا، مجمع خوبی هاست.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

حاصل عمل خیر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که خوبى بکارد، زودا که خوبى بدرود.
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

پاداش راهنمایى به کار خیر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش کسى که به کار خوبى راهنمایى کند، مانند پاداش انجام دهنده آن کار است.