0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام صادق علیه‌ السلام

منتظران در پیشگاه خدا

امام صادق علیه السلام فرمودند:
نزدیک ترین حالت بندگان به خدا و خشنودى او از آنها هنگامى است که حجّت خدا در میان آنها نباشد و براى آنها ظاهر نشود و آنها محل او را ندانند. ولى در عین حال معتقد باشند که حجّت خدا هست، در این زمان شب و روز در انتظار فرج باشند.
امام صادق علیه‌ السلام

فضیلت منتظران ظهور

امام صادق علیه السلام فرمودند:
اگر کسى از شما بمیرد در حالى که منتظر حکومت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) بوده، همانند کسى است که با امام قائم علیه السلامدر خیمه اش بوده است. سپس حضرت اندکى درنگ کردند و فرمودند: نه، بلکه همانند کسى است که در کنار حضرت زد و خورد کند. سپس فرمودند: نه، به خدا قسم، بلکه مانند کسى است که در کنار رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) به شهادت برسد.
امام صادق علیه‌ السلام

موقعیّت منتظران ظهور

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسى که در حال انتظار فرج امام زمان علیه السلام بمیرد بمنزله کسى است که در راه خدا با شمشیرش جهاد کرده است.
امام صادق علیه‌ السلام

عاقبت منتظران امام زمان (علیه السلام)

امام صادق علیه السلام فرمودند:
اى اَبُوبصیر، خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما، که در زمان غیبت او منتظر ظهور، و در زمان ظهور مطیع او هستند آنها اولیاى خدا هستند که ترس و اندوهى براى آنان وجود ندارد.
امام صادق علیه‌ السلام

جایگاه منتظران ظهور

امام صادق علیه السلام فرمودند:
کسى که بر این امر بمیرد و منتظر امام (مهدی علیه السلام) باشد همانند کسى است که درخیمه امام قائم علیه السلام باشد.
امام صادق علیه‌ السلام

خوشابه‏ حال منتظران

امام صادق علیه السلام فرمودند:
خوشا به حال کسى که در زمان غیبت قائم ما به فرمان ما چنگ زند وقلب هدایت شده اش به طرف باطل متمایل نشود.
امام باقر علیه‌ السلام

پاداش منتظران

امام باقر علیه السلام فرمودند:
بدانید کسى که منتظر حکومت حقّ باشد، پاداش او همانند پاداش روزه دار شب زنده دار است.
امام سجاد علیه‌ السلام

مقام منتظران امام زمان (علیه السلام)

امام سجاد علیه السلام فرمودند:
بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.
امام علی علیه‌ السلام

شخصیت منتظران حضرت مهدی (علیه السلام)

امام علی علیه السلام فرمودند:
کسى که منتظر امر و فرمان ما باشد، همانند کسى است که در راه خدا بخون خود غلتیده است.