0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

علم و یقین در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام فرمودند:
علم و دانش خود را تبدیل به جهل و نادانى نکنید! و یقین خویش را مبدّل به شک و تردید ننمایید! هنگامى که به چیزى علم پیدا کردید طبق آن عمل کنید، و زمانى که یقین یافتید اقدام نمایید.
امام علی علیه‌ السلام

عقل هاى نورانى و چشم هاى تیزبین

امام علی علیه السلام فرمودند:
کجایند آن عقل هایى که از چراغ هاى هدایت روشنى مى گیرند؟! کجایند چشم هایى که به نشانه هاى تقوا مى نگرند؟! و کجایند آن دل هاى که به خدا بخشیده شده و پیمان اطاعت خدا را بسته اند؟!
امام علی علیه‌ السلام

عقل هاى اسیر شهوت

امام علی علیه السلام فرمودند:
چه بسیار هوى و هوس هایى که عقل ها را تحت سلطه خود در آورده و آن ها را اسیر کرده است.
امام علی علیه‌ السلام

عشق سوزان، مانع مهم شناخت

امام علی علیه السلام فرمودند:
هر کس به چیزى (دیوانه‌وار) عشق بورزد، چشمانش را ضعیف مى کند، و قلبش را بیمار مى سازد، سپس با چشمى معیوب مى نگرد، و با گوشى ناشنوا مى شنود، (زیرا) خواسته هاى دل، عقلش را از کار انداخته، و دنیا قلبش را میرانده است.
امام علی علیه‌ السلام

چه کسی طعم ایمان را می‌چشد؟

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ انسانى طعم ایمان را نمى چشد، مگر این که داراى سه خصلت باشد: 1ـ آگاهى در دین، 2ـ صبر در برابر مصیبت ها، 3ـ اندازه گیرى در مخارج.
امام علی علیه‌ السلام

ضرورت انتخاب الگوها

امام علی علیه السلام فرمودند:
آگاه باشید! هر مأمومى امام و پیشوایى دارد که باید به او اقتدا کند و از نور دانشش بهره گیرد.
امام علی علیه‌ السلام

شمشیر عقل و پوشش حلم

امام علی علیه السلام فرمودند:
لم پرده اى است پوشاننده، و عقل شمشیرى برّان، پس عیوب اخلاقیّت را با (پرده) حلم بپوشان، و هوس هاى سرکشت را با (شمشیر) عقل بکش.
امام علی علیه‌ السلام

شرکت در مجلس گناه

امام علی علیه السلام فرمودند:
کسى که به خدا و روز جزا ایمان دارد، در مکانى که «ریبه» است توقف نکند.
امام علی علیه‌ السلام

سرانجام متقین و گناهکاران

امام علی علیه السلام فرمودند:
آگاه باشید که خطاها و گناهان همانند مرکب هاى چموش و نافرمانى است که لجامى ندارند و سوار خود را به زمین مى زنند و آن ها را به درون جهنّم مى فرستند، ولى تقوى مرکبى رام و راهوار است، که لجامش به دست صاحبش مى باشد و سوار خویش را به سر منزل مقصود مى رساند و به بهشت وارد مى کند.
امام علی علیه‌ السلام

آمادگی داشتن برای مرگ

امام علی علیه السلام فرمودند:
همواره مهیّاى مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، و همانند قومى باشید که آن ها را بانگ زده اند و بیدار شده اند و دانستند که دنیا سراى جاویدان نیست، بدین جهت آن را با جهان آخرت مبادله کردند.