0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
وظیفه هایی که خانواده ها نسبت به جوان دارند خانواده

وظیفه هایی که خانواده ها نسبت به جوان دارند

خانواده ها وظیفه دارند تا زمینه ها را برای رشد جوان فراهم سازند و موانع را از جلوی پای او بردارند. جوانی یک دوره حساسی است که دشمن با تمام وجود خودش می‌خواهد جوانان را از رده خارج سازد.خانواده ها باید...
تلنگری درباره جوان و جوانی دوران بلوغ

تلنگری درباره جوان و جوانی

دوران جوانی، فرصتی طلایی و در عین حال، کوتاهی است که اگر به خود شناسى و کمال یابى اختصاص یابد، سعادت جوان به خوبی تأمین می گردد. اما اگر کوتاهی شود، هیچ سعادتی در انتظار شما نخواهد بود. جوانی فرصت زود...
نیاز جوان به وقار و متانت دوران بلوغ

نیاز جوان به وقار و متانت

وقار و متانت نیمه گمشده از پازل زندگی برخی جوانان است.البته این هم از رفتارهای آن‌ها نشات می‌گیرد.مثلا با شوخی کردن های بیجا و دخالت در امور دیگران و ... همه اینها باعث می‌شوند تا وقار جوان از بین برود....
جوان و عجول بودن دوران بلوغ

جوان و عجول بودن

گاهی اوقات با یک رفتار عجولانه ما اتفاقاتی پشت آن می‌افتد که عواقب بسیار بدی را به همراه دارد. برای یک جوان، لازم است به خودش آموزش صبر دهد تا برای او ملکه شود و از شتابزدگی در رفتارهایش جلوگیری کند.