0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
موانعی از حضانت که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد خانواده

موانعی از حضانت که نیاز به ارزیابی دادگاه دارد

دادگاه خانواده به عنوان متولی امر حقوقی اختلافات خانواده، راه های برون رفتی را برای کم کردن مشکلات جدایی همسران و کاهش آسیب فرزندان ایشان تدوین کرده است. در برخی موارد حق حضانت از والدی گرفته شده و به...
موانع اجرای حق حضانت خانواده

موانع اجرای حق حضانت

شخصی که می خواهد حضانت کودکی را برعهده بگیرد، اعم از والدین و دیگران باید دارای شرایطی باشد که از جمله این موارد سلامت روان است. در این نوشتار به بیان برخی از موانع اجرای حق حضانت خواهیم پرداخت. با ما...
اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش ئوم) خانواده

اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش ئوم)

در صورت عدم توانایی والدین کودک در پذیرش سرپرستی فرزند طلاق (حضانت)، دیگر خویشاوندان او در اولویت هستند. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش اول) خانواده

اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش اول)

در قانون مدنی خانواده، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد، در صورت جدایی والدین او، حضانتش را بر دوش یکی از والدین می گذارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
حق حضانت در تربیت کودک تربیت کودک و نوجوان

حق حضانت در تربیت کودک

همانگونه که قانون مدنی در مورد حضانت به معنای نگهداری وظایفی را برای والدین مشخص کرده است، وظایفی را نیز در تربیت برای ایشان مشخص کرده است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
حضانت (نگاهداری و تربیت طفل) (بخش دوم) تربیت کودک و نوجوان

حضانت (نگاهداری و تربیت طفل) (بخش دوم)

فرزندان طلاق، آن دسته از فرزندانی هستند که حاصل جدایی زن و شوهرانی است که مدتی به عنوان همسر در کنار هم زندگی کردند. برخی از این فرزند به خاطر کوچکی سن توان اداره خود را ندارند. از همین روی قانون مدنی...
حضانت (نگاهداری و تربیت طفل) (بخش اول) تربیت کودک و نوجوان

حضانت (نگاهداری و تربیت طفل) (بخش اول)

بر اساس قوانین مدنی، در صورت جدایی زن و مرد از هم، نگهداری و تربیت فرزندان آن ها بر اساس شرایط به یکی واگذار می شود. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.