0
ویژه نامه ها
پیکر مجروح یمن پوستر مقاومت

پیکر مجروح یمن

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «همه ملّتهای مسلمان را برادران خود میدانیم و غم و گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود به شمار می‌آ‌وریم. کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه‌مسلمانان زیر ستم...
میثاق برادری بین المللی

میثاق برادری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «ما همه‌ی ملّتهای مسلمان را برادران خود میدانیم و غم و گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود به شمار می‌آ‌وریم. کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه‌ی مسلمانان...
سنصلی فی القدس بین المللی

سنصلی فی القدس

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «ان‌شاءالله شما جوانها در بیت‌المقدّس نماز خواهید خواند.» ۹۸/۱۱/۱۶
اینفوگرافی سرنوشت غصب اینفوگرافی

اینفوگرافی سرنوشت غصب

سرنوشت غصب
دولت بی ملت بین المللی

دولت بی ملت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «دولتهای غربی پس از دوّمین جنگ جهانی با استفاده از غفلت و گرفتاری‌های دولتهای منطقه، ضربه‌ی خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولتِ بدون ملّتِ صهیونیست را اعلام کردند. آماج این ضربه...
بزرگ‌ترین جنایت عصر حاضر بین المللی

بزرگ‌ترین جنایت عصر حاضر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «اوّلین سخن، یادآوری بزرگیِ فاجعه غصب کشور فلسطین و تشکیل غدّه‌ی سرطانی صهیونیستی در آن است. در میان جنایات بشری دورانهای نزدیک به زمان حاضر، هیچ جنایتی در این حجم و با این شدّت...
کشور فلسطین پوستر مقاومت

کشور فلسطین

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «سرنوشت فلسطین این است که قطعاً یک روز کشور فلسطین خواهد شد.» ۱۳۸۱/۰۳/۱۴
نصر من الله و فتح قریب پوستر مقاومت

نصر من الله و فتح قریب

بگو به دشمنمان انتقام سنگین است و فتح آخر ما قبله نخستین است
فلسطین پوستر مقاومت

فلسطین

تصویری با عنوان «فلسطین به آغوش اسلام برخواهد گشت»به مناسبت روز قدس
فلسطین به آغوش اسلام برخواهد گشت پوستر مقاومت

فلسطین به آغوش اسلام برخواهد گشت

تصویری با عنوان فلسطین به آغوش اسلام برخواهد گشت ویژه روز قدس