0
ویژه نامه ها
تاثیر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش رونق تولید جهش تولید و مالیات

تاثیر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش رونق تولید

امروزه مالیات بر تولید ناخالص داخلی بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود، اما متاسفانه در ساختار اقتصاد ایران به اندازه کافی به این موضوع توجه نشده است و شناسایی...
نقش معافیت های مالیاتی از قشر ضعیف بر افزایش اعتماد به دولت و افزایش رونق تولید جهش تولید و مالیات

نقش معافیت های مالیاتی از قشر ضعیف بر افزایش اعتماد به دولت و افزایش رونق تولید

امکانات و زیرساخت های متعددی در جهت افزایش سرمایه گذاری و تولید داخلی وجود دارند که کشور را به سمت توسعه اقتصادی و جهش تولید هدایت می کند. معافیت های مالیاتی که در بخش های مختلفی همچون صنایع لحاظ می شود،...
چگونه اخذ مالیات باعث تامین هزینه های پشتیبانی تولید و تحقق شعار جهش تولید می گردد؟ جهش تولید و مالیات

چگونه اخذ مالیات باعث تامین هزینه های پشتیبانی تولید و تحقق شعار جهش تولید می گردد؟

یکی از بهترین فرصت‌ها برای رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی، عملی کردن شعار جهش تولید است. با این حال تا وقتی که موانع و مشکلات تولید برطرف نشود، گشایش اقتصادی حاصل نمی‌شود و برای دستیابی به این منظور نیز...
مالیات بر ارزش افزوده، تهدید یا فرصت در مسیر دستیابی به جهش تولید؟ جهش تولید و مالیات

مالیات بر ارزش افزوده، تهدید یا فرصت در مسیر دستیابی به جهش تولید؟

درآمدهای مالیاتی به ویژه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم دولت ها است. دولت ها، مدیریت منابع مالی حاصل از درآمد مستمر مالیات هزینه های لازم جهت انجام و توسعه ی خدمات ضروری برای جامعه...
مالیات بر سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید دارد؟ جهش تولید و مالیات

مالیات بر سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید دارد؟

در این متن، اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در واقع این نوع مالیات به جهت مدیریت منابع مالی مفید است چرا که...
انتقال ثروت از درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی چگونه به تحقق عدالت اجتماعی در سال جهش تولید یاری می رساند؟ جهش تولید و مالیات

انتقال ثروت از درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی چگونه به تحقق عدالت اجتماعی در سال جهش تولید یاری می رساند؟

در دولت های مختلف برای انجام اقدامات مختلفی همچون اداره کشور، تامین امنیت و محافظت از مرزها، گسترش زیرساخت های لازم برای مصارف اقتصادی و اجتماعی بودجه و درآمد مشخصی لازم است که توسط منابع مختلف تامین می...
انتقال پول از محل مالیات به محل تولید، آینده سازی به جای آینده فروشی جهش تولید و مالیات

انتقال پول از محل مالیات به محل تولید، آینده سازی به جای آینده فروشی

مالیات قسمتی از دارایی و درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می شود تا وسیله پرداخت هزینه های عمومی باشد یا در جهت اعمال سیاست های مالی کشور قرار بگیرد. در ادامه این مقاله...
معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی تازه احداث؛ مشوقی برای جهش تولید جهش تولید و مالیات

معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی تازه احداث؛ مشوقی برای جهش تولید

جهش تولید و اقتصاد مقاومتی نه تنها به حمایت مردم نیاز دارد، بلکه به توجه خاصی از سوی دستگاه های دولتی نظام نیز، نیاز دارد. بنگاه ها و مشاغلی که با توجه به این شعار فعالیت خود را آغاز کرده اند و در راستای...
نظام عادلانه مالیاتی؛ سنگ بنای عدالت اجتماعی و تکانه جمعی برای جهش تولید جهش تولید و مالیات

نظام عادلانه مالیاتی؛ سنگ بنای عدالت اجتماعی و تکانه جمعی برای جهش تولید

در راستای پیشبرد نظام عادلانه مالیاتی در کشور لازم است تا دولت در ابتدا از تجارب سایر کشورها در مورد مقوله مالیات اطلاعاتی کسب کند و صحیح ترین روش مالیات را متناسب با وضع درآمد و فرهنگ کشور اتخاذ نماید....
بررسی ارتباط متقابل مالیات و جهش تولید جهش تولید و مالیات

بررسی ارتباط متقابل مالیات و جهش تولید

پرداخت مالیات و داشتن سیستم عدالت مالیاتی در کشور باعث می شود که درصدی از درآمد و سرانه درآمدی کشور همیشه به صورت دائم در دل اقتصاد کشور جریان داشته باشد. این سرانه هر چقدر بیشتر باشد و بیشتر جریان داشته...