عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • تحقیق کامل قرآن - استاد کریم منصوری
  • فیلم «درختان حماسی» با موضوع اعدام شهید نواب صفوی و یارانش
  • مصلح آزادی (شهید نواب صفوی)
  • مستند به سوی فرار؛ فرار و پناهندگی شاه ...
  • سیره و شخصیت مبلغ مجاهد  مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ مهدی مظاهری اصفهانی

آخرین فایلهای سرود و آواز / سرود های ماه مهر و بازگشائی مدارس

عنوان زمان

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود همشاگردی سلام)

01:37

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود باز آمد بوی ماه مهر بوی ماه مدرسه - 1)

04:21

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود باز آمد بوی ماه مهر بوی ماه مدرسه -2)

04:04

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود با شروع مهر زندگی گرفت رنگ مدرسه)

02:05

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود باز فصل سبز یاری می رسد)

03:18

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود طلوع علم و دانش)

04:11

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود خورشید مهربان تابیده روی بام)

02:11

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود مدرسه ها وا شده)

02:32

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود خروس میخونه)

03:44

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود معلم ای طلوع جاودانی)

04:12

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود سپاس سپاس معلم سپاس)

03:05

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود یه دوست خوبی دارم تو خونه و مدرسه)

02:03

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود گل گل گل وا میشه در دبستان)

02:14

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود بازهم به چهره ات نگاه میکنم)

03:31

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود فکر و ذکر ما تلاش قلبمان پر از امید)

04:09

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود طنز مدرسه ها وا شده)

02:10

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود با کتاب خو بگیر)

02:00

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود صبح که زمین و آسمون پر میشه از عطر گلا)

02:22

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود دنگ و دنگ و دنگ می آید صدای زنگ)

03:22

مجموعه سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس (سرود باز هم اول مهر بوی خوب مدرسه)

01:14
فایلهای سرود و آواز / سرود های ماه مهر و بازگشائی مدارس با موضوع   مقام معلم
فایلهای سرود و آواز / سرود های ماه مهر و بازگشائی مدارس با موضوع   سرودهای ماه مهر و بازگشائی مدارس