راسخون - یار همیشه همراه : سید سعید

دسته ها
آخرین فایل ها

آخرین فایل ها:

در دسته بندی سید سعید
تلاوت آیه 13-14 سوره یوسف/ سید سعید سید سعید
تاریخ انتشار : پنجشنبه، 9 دی 1400
تلاوت آیه 45-47 سوره احزاب/ سید سعید سید سعید
تاریخ انتشار : پنجشنبه، 6 آبان 1400
قله های تلاوت/ استاد سید سعید سید سعید
تاریخ انتشار : دوشنبه، 3 آبان 1400
فراز زیبای آیه 29 سوره فتح/ سید سعید سید سعید
تاریخ انتشار : يکشنبه، 29 فروردين 1400
تلاوت زیبای سوره تین/ سید سعید سید سعید
تاریخ انتشار : دوشنبه، 11 اسفند 1399

همه فایل ها

در دسته بندی سید سعید