از بین بردن ویروس Shortcut و بازگردانی فایل های مخفی شده Back 2 Normal Mode 2.5.2

برچسب‌هاBack 2 Normal, ShortCut, ShortCut Virus Remove, shortcut virus remover, آنتی ویروس شورتکات, شورتکات, ویروس کش Shortcut, ویروس کش شورتکات