0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
خانواده تاب آور از دیدگاه روان شناسی و اسلام اسلام و خانواده

خانواده تاب آور از دیدگاه روان شناسی و اسلام

در این مقاله بر آنیم تا دریابیم ویژگی های خانواده های تاب آور از دیدگاه اسلام و روان شناسی با تأکید بر سیره رضوی چیست. آیا مصادیق تاب آوری خانواده در اسلام و روان شناسی یکسان است؟ آیا تاب آوری خانواده...
خانواده، تثبیت کرامت انسانی و بسترسازی برای تمدن و فرهنگ اسلامی اسلام و خانواده

خانواده، تثبیت کرامت انسانی و بسترسازی برای تمدن و فرهنگ اسلامی

تمرکز این مقاله به مسأله کرامت و ارجمندی در خانواده، از دیدگاه حضرت امام رضا علیه السلام است. زیرا خانواده و پدر و مادر، نقش مسؤولانه خود را بی قید و شرط تا حد ایثار و فداکاری به فرزندان ایفاد می کنند...
مردم سالاری دینی و قانونگذاری دموکراسی و مردم سالاری

مردم سالاری دینی و قانونگذاری

امروزه مشارکت و دخالت مردم در مرجع قانونگذاری معمولا به دو صورت کلی: مستقیم همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، و غیرمستقیم (از راه مجلس یا مجالس قانونگذاری متشکل از نمایندگان مردم) تجلی پیدا می کند...
تحولات ارزشی خانواده در قرن بیست و یکم اسلام و خانواده

تحولات ارزشی خانواده در قرن بیست و یکم

در این مقاله سعی بر این است که هم تحولات خانواده در دنیای جدید را مورد کاوش قرار دهیم و هم از آموزه های اخلاقی و دینی امام رضا علیه السلام و سیره رضوی در این زمینه بهره مند شویم. بر این باوریم که رهنمودهای...
مادری در ادبیات فقهی و حقوقی اسلام و خانواده

مادری در ادبیات فقهی و حقوقی

یکی از سؤالات این است که آیا زن بر انتخاب ولد سلطنت دارد یا نه؟ برای مثال، مرد می خواهد بچه دار شود، ولی زن نمی خواهد؛ یا برعکس. حق تصمیم گیری درباره بچه دار شدن با کیست؟
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی دموکراسی و مردم سالاری

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

این مقاله در آغاز مبانی نظری بحث ما را توضیح می دهد. در ادامه مطالب آن مفاهیم دین، دموکراسی، کار کرد و کارآمدی و همچنین اصطلاح مردم سالاری دینی بررسی، تعریف و تبیین می شوند. آنگاه حقوق متقابل دولت و ملت...
نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی دموکراسی و مردم سالاری

نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

در این مقاله، دموکراسی صرفا براساس سازو کار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر است و تلاش می شود که ساختاربندی قدرت در قانون اساسی با دموکراسی مطلوب تطبیق داده شود. به همین دلیل در ادامه بحث به ارائه تصویری...
الگو و روش تربیت کودک با تکیه بر سیره رضوی اسلام و خانواده

الگو و روش تربیت کودک با تکیه بر سیره رضوی

مقاله حاضر، با تکیه بر آموزه های معصومان علیهم السلام و به ویژه امام رضا علیه السلام تربیت کودک در اسلام را بررسی می کند و در پی آن است که الگوی مناسبی را به خانواده های امروزی ارائه دهد.
بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دموکراسی و مردم سالاری

بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساس نظام اسلامی ایران بر مبنای یکتاپرستی، وحی الهی، کرامت و ارزش والای انسانی قرار گرفته است و در قانون اساسی آن هر گونه ستمگری و سلطه پذیری به هر شکلی که باشد، منفی و مردود شناخته شده است. قانون اساسی...
مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دموکراسی و مردم سالاری

مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید نظریه مردم سالاری با هر تعریفی مبتنی به اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی است. بدین معنی که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نفوذ و تأثیر اساسی و اصلی دارند در حالی که حاکمیت الهی در مقابل...