0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
«شعارهای فراقانونی» دستاویزی برای فرار از مطالبات قانونی زنان سایر مقالات

«شعارهای فراقانونی» دستاویزی برای فرار از مطالبات قانونی زنان

مسئولان اجرایی کشور معمولا با در اختیار داشتن رسانه‌های متعدد همواره سعی می‌کنند با فرافکنی و طرح مباحث حاشیه‌ای، از پذیرش تکالیف خود در قبال جامعه زنان شانه خالی کنند؛ طرح موضوعاتی همچون «ورود زنان به...
تفاوت ارگان ها و نهاد های خصوصی با ارگان ها و نهاد های عمومی سایر مقالات

تفاوت ارگان ها و نهاد های خصوصی با ارگان ها و نهاد های عمومی

برای تقسیم کار ملی و تعیین محدوده فعالیت بخش خصوصی و تعیین محدوده فعالیت بخش عمومی به ایجاد یک مرز معین و مشخص میان بخش خصوصی و عمومی نیاز داریم که این مرز معین تاثیر اساسی بر فعالیت اقتصادی بازار و اشخاص...
بررسی مسئولیت مدنی دولت ها در برابر حوادث و خسارت های زیست محیطی حقوق مدنی

بررسی مسئولیت مدنی دولت ها در برابر حوادث و خسارت های زیست محیطی

در حال حاضر در جوامع کنونی مسئله حقوق محیط زیست در کانون توجه جوامع بین المللی و داخلی قرار گرفته است و درحال حاظرمطلوب بودن شرایط زیست محیط و رسیدگی به وضع محیط زیست یکی از شاخصه های دولت های خوب یا...
منابع قانونی غیر مدون کارآمدی، عدالت و پیشرفت

منابع قانونی غیر مدون

عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.
مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده کارآمدی، عدالت و پیشرفت

مشروعیت نظام اداری و مقررات فوق العاده

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام می دهند، می طلبد.
عرف و احکام قضایی (قسمت اول) کارآمدی، عدالت و پیشرفت

عرف و احکام قضایی (قسمت اول)

مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.
عرف و احکام قضایی (قسمت دوم) کارآمدی، عدالت و پیشرفت

عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)

در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...
ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات کارآمدی، عدالت و پیشرفت

ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.
بررسی ابعاد مختلف روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا حقوق بین الملل عمومی

بررسی ابعاد مختلف روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا

تقویت و گسترش روابط تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به عنوان دو کشوری که تحت شدید ترین سیاست های تحریمی آمریکا و سران برخی کشورها قرار گرفتند که این پروژه تحریم اقتصادی و تجاری آن ها در...
مشروعیت در نظام اداری کارآمدی، عدالت و پیشرفت

مشروعیت در نظام اداری

در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص است.