لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 6 اردیبهشت

شروع مسابقه: جمعه، 6 خرداد 1401

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 6 خرداد 1401
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه ( 31  اردیبهشت تا 6  خرداد ) را تا پایان (روز 6  خرداد ) می توانید پاسخ دهید  توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( روز مقاومت و پایداری )لطفا روی بنر زیر کلیک کنیدمسابقه کتابخوانی (روابط دختر و پسر)  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات)

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 5 اردیبهشت

شروع مسابقه: پنجشنبه، 5 خرداد 1401

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 6 خرداد 1401
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه ( 31  اردیبهشت تا 6  خرداد ) را تا پایان (روز 6  خرداد ) می توانید پاسخ دهید  توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( فرمانده سپاه خرمشهر )لطفا روی بنر زیر کلیک کنیدمسابقه کتابخوانی (روابط دختر و پسر)  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات)

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 4 اردیبهشت

شروع مسابقه: چهارشنبه، 4 خرداد 1401

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 6 خرداد 1401
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه ( 31  اردیبهشت تا 6  خرداد ) را تا پایان (روز 6  خرداد ) می توانید پاسخ دهید  توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( فرمانده سپاه خرمشهر )لطفا روی بنر زیر کلیک کنیدمسابقه کتابخوانی (روابط دختر و پسر)  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات)

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 3 اردیبهشت

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 3 خرداد 1401

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 6 خرداد 1401
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه ( 31  اردیبهشت تا 6  خرداد ) را تا پایان (روز 6  خرداد ) می توانید پاسخ دهید  توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( عملیات بیت المقدس )لطفا روی بنر زیر کلیک کنیدمسابقه کتابخوانی (روابط دختر و پسر)  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات)

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 2 اردیبهشت

شروع مسابقه: دوشنبه، 2 خرداد 1401

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 6 خرداد 1401
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه ( 31  اردیبهشت تا 6  خرداد ) را تا پایان (روز 6  خرداد ) می توانید پاسخ دهید  توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( اهدای عضو )لطفا روی بنر زیر کلیک کنیدمسابقه کتابخوانی (روابط دختر و پسر)  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات)

شرکت در مسابقه