عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
لیست مسابقات
مسابقه روزانه - 4 آذر

شروع مسابقه: شنبه، 4 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 4 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقالات " داروخانه " مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )

 

قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 4 آذر الی 12 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 3 آذر

شروع مسابقه: جمعه، 3 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 3 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به احادیث " امام صادق علیه السلام " مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )

 

قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 24 آبان الی 3 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 2 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 2 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 2 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به احادیث " امام صادق علیه السلام " مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )

 

قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 24 آبان الی 3 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 1 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 1 آذر 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 1 آذر 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به احادیث " پیامبر (ص) " مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )

 

قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 24 آبان الی 3 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه - 30 آبان

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 30 آبان 1396

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 30 آبان 1396
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقالات " زمین شناسی " مراجعه کنید .

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )

 

قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 24 آبان الی 3 آذر ) می باشد.

شرکت در مسابقه