لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 26 اردیبهشت

شروع مسابقه: يکشنبه، 26 ارديبهشت 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 31 ارديبهشت 1400
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (23 اردیبهشت  تا 31 اردیبهشت) را تا پایان (روز 31 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید   .توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به:(  احکام انتخابات ) برنامه های معنوی رمضان 1400

  با انتخابات (1400) وعده های کاندیدای ریاست جمهوری/ نظرات و انتقادات کاربران

  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) گفتگوهای رمضانی 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 25 اردیبهشت

شروع مسابقه: شنبه، 25 ارديبهشت 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 31 ارديبهشت 1400
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (23 اردیبهشت  تا 31 اردیبهشت) را تا پایان (روز 31 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید   .توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به:(  احکام انتخابات ) برنامه های معنوی رمضان 1400

  با انتخابات (1400) وعده های کاندیدای ریاست جمهوری/ نظرات و انتقادات کاربران

  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) گفتگوهای رمضانی 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 24 اردیبهشت

شروع مسابقه: جمعه، 24 ارديبهشت 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 31 ارديبهشت 1400
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (23 اردیبهشت  تا 31 اردیبهشت) را تا پایان (روز 31 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید   .توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به:(  چگونه آثار معنوی روزه را بعد از ماه رمضان حفظ کنیم؟ ) برنامه های معنوی رمضان 1400

  با انتخابات (1400) وعده های کاندیدای ریاست جمهوری/ نظرات و انتقادات کاربران

  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) گفتگوهای رمضانی 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 23 اردیبهشت

شروع مسابقه: پنجشنبه، 23 ارديبهشت 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 31 ارديبهشت 1400
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (23 اردیبهشت  تا 31 اردیبهشت) را تا پایان (روز 31 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید   .توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به:(  چرا عید فطر از پر ارج ترین اعیاد است؟ ) برنامه های معنوی رمضان 1400

  با انتخابات (1400) وعده های کاندیدای ریاست جمهوری/ نظرات و انتقادات کاربران

  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) گفتگوهای رمضانی 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 22 اردیبهشت

شروع مسابقه: چهارشنبه، 22 ارديبهشت 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 24 ارديبهشت 1400
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (18 اردیبهشت  تا 24 اردیبهشت) را تا پایان (روز 24 اردیبهشت) می توانید پاسخ دهید   .توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به:(  تشکل‌های دانشجویی با رهبر انقلاب ) برنامه های معنوی رمضان 1400

  با انتخابات (1400) وعده های کاندیدای ریاست جمهوری/ نظرات و انتقادات کاربران

  

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) گفتگوهای رمضانی 

شرکت در مسابقه