لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 2 بهمن ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 2 بهمن 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 4 بهمن 1398
توضیحات:

توجه توجه: کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون برای ما ارسال نفرموده اید روی بنر مشخصات کاربری کلیک کنید لطفا:جهت عرض ارادت به سردار شهید سپهید حاج قاسم سلیمانی  کلیک کنید

سوالات روزانه ( 28 دیماه  تا 4 بهمن ) را تا (پایان روز 4 بهمن ماه) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود   برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  تاریخ دقیق شهادت حضرت زهرا(س) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

برای  پاسخ به این سوال (چرا  برنده نمی شوم)؟کلیک کنیدجهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات)نظر شما: بعد از عملیات (قاسم سلیمانی) به ترامپ میگم 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 1 بهمن ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 1 بهمن 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 4 بهمن 1398
توضیحات:

توجه توجه: کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون برای ما ارسال نفرموده اید روی بنر مشخصات کاربری کلیک کنید لطفا:جهت عرض ارادت به سردار شهید سپهید حاج قاسم سلیمانی  کلیک کنید

سوالات روزانه ( 28 دیماه  تا 4 بهمن ) را تا (پایان روز 4 بهمن ماه) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود   برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  تاریخ دقیق شهادت حضرت زهرا(س) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

برای  پاسخ به این سوال (چرا  برنده نمی شوم)؟کلیک کنیدجهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات)نظر شما: بعد از عملیات (قاسم سلیمانی) به ترامپ میگم 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 30 دی ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 30 دی 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 4 بهمن 1398
توضیحات:

توجه توجه: کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون برای ما ارسال نفرموده اید روی بنر مشخصات کاربری کلیک کنید لطفا:جهت عرض ارادت به سردار شهید سپهید حاج قاسم سلیمانی  کلیک کنید

سوالات روزانه ( 28 دیماه  تا 4 بهمن ) را تا (پایان روز 4 بهمن ماه) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود   برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  تاریخ دقیق شهادت حضرت زهرا(س) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

برای  پاسخ به این سوال (چرا  برنده نمی شوم)؟کلیک کنیدجهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات)نظر شما: بعد از عملیات (قاسم سلیمانی) به ترامپ میگم 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 29 دی ماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 29 دی 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 4 بهمن 1398
توضیحات:

توجه توجه: کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون برای ما ارسال نفرموده اید روی بنر مشخصات کاربری کلیک کنید لطفا:جهت عرض ارادت به سردار شهید سپهید حاج قاسم سلیمانی  کلیک کنید

سوالات روزانه ( 28 دیماه  تا 4 بهمن ) را تا (پایان روز 4 بهمن ماه) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود   برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  عفاف و حجاب در سیره فاطمی ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

برای  پاسخ به این سوال (چرا  برنده نمی شوم)؟کلیک کنیدجهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات)نظر شما: بعد از عملیات (قاسم سلیمانی) به ترامپ میگم 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 28 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 28 دی 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 4 بهمن 1398
توضیحات:

توجه توجه: کاربر گرامی فعال در انجمن و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون برای ما ارسال نفرموده اید روی بنر مشخصات کاربری کلیک کنید لطفا:جهت عرض ارادت به سردار شهید سپهید حاج قاسم سلیمانی  کلیک کنید

سوالات روزانه ( 28 دیماه  تا 4 بهمن ) را تا (پایان روز 4 بهمن ماه) می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود   برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  شبهه ی وهابی پاسخ شیعه ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

برای  پاسخ به این سوال (چرا  برنده نمی شوم)؟کلیک کنیدجهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )تاپیک : ( نظرات و پیشنهادات)نظر سنجی:  از منظر شما : سخت ترین انتقام از آمریکا چیست؟ 

شرکت در مسابقه