لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 6 خرداد ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 6 خرداد 1399

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 9 خرداد 1399
توضیحات:توجه: کاربر محترم فعال در انجمن‌ها و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری (بالا) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 خرداد تا 9 خرداد) را تا پایان (روز 9 خرداد ماه ) می توانید پاسخ دهید.توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به : پدر


کاربر گرامی جهت پاسخگویی باید در راسخون عضو شوید.

جوایز:

جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک (نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 5 خرداد ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 5 خرداد 1399

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 9 خرداد 1399
توضیحات:توجه: کاربر محترم فعال در انجمن‌ها و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری (بالا) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 خرداد تا 9 خرداد) را تا پایان (روز 9 خرداد ماه ) می توانید پاسخ دهید.توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شود برای یافتن پاسخ مراجعه شود به : علی ع در زبان نبی(ص)


کاربر گرامی جهت پاسخگویی باید در راسخون عضو شوید.

جوایز:

جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک (نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 4 خرداد ماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 4 خرداد 1399

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 9 خرداد 1399
توضیحات:توجه: کاربر محترم فعال در انجمن‌ها و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری (بالا) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 خرداد تا 9 خرداد) را تا پایان (روز 9 خرداد ماه ) می توانید پاسخ دهید.توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شود 


برای یافتن پاسخ مراجعه شود به : تمام دغدغه علی علیه السلام


کاربر گرامی جهت پاسخگویی باید در راسخون عضو شوید.

جوایز:

جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک (نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 3 خرداد ماه

شروع مسابقه: شنبه، 3 خرداد 1399

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 9 خرداد 1399
توضیحات:توجه: کاربر محترم فعال در انجمن‌ها و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری (بالا) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 خرداد تا 9 خرداد) را تا پایان (روز 9 خرداد ماه ) می توانید پاسخ دهید.توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به : یگ گروگان‌گیری خطرناک


کاربر گرامی جهت پاسخگویی باید در راسخون عضو شوید.

جوایز:

جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک (نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 2 خرداد ماه

شروع مسابقه: جمعه، 2 خرداد 1399

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 2 خرداد 1399
توضیحات:توجه: کاربر محترم فعال در انجمن‌ها و مسابقات روزانه اگر مشخصات کاربری را تا کنون ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری (بالا) کلیک کنید.  سوالات روزانه (26 اردیبهشت تا 2 خرداد) را تا پایان (روز 2 خرداد ماه ) می توانید پاسخ دهید.توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شود 


برای یافتن پاسخ مراجعه شود به : درهای بسته جهنم


کاربر گرامی جهت پاسخگویی باید در راسخون عضو شوید.

جوایز:

جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.صندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک (نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه