0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام صادق علیه‌ السلام

در قنوت نماز وتر، هفتاد بار استغفار، بگویید براى اینکار دست چپ را مقابل صورت قرار دهید و با دست راست استغفار را بشمارید.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
8

امام علی علیه‌ السلام

امام على علیه السلام فرمودند:
8

امام سجاد علیه‌ السلام

آثار حج

امام سجاد علیه السلام فرمودند:
8

امام رضا علیه‌ السلام

ترک حج یا گناه بزرگ

امام رضا علیه السلام فرمودند:
8

امام صادق علیه‌ السلام

حج یا سفره گسترده رحمت حق

امام صادق علیه السلام فرمودند:
8

امام صادق علیه‌ السلام

خلوص در حج

امام صادق علیه السلام فرمودند:
8

امام باقر علیه‌ السلام

معنا و مفهوم حج

فردی از امام باقر علیه‌ السلام سوال نمود: برای چه حجّ خانه حق را حج نامیده‌اند؟ امام علیه‌ السلام فرمودند:
8

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

اظهار محبت، همسنگ نیمى از عقل

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

امام علی علیه‌ السلام

برترین سرمایه

امام علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:

امام هادی علیه‌ السلام

اسیران جهالت و نادانى

امام هادی علیه السلام فرمودند: