0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
امام علی علیه‌ السلام

برنامه مومن در شبانه روز

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
مومن را سه موقع است وقتی برای مناجات و عبادت پروردگار ساعتی برای اصلاح زندگی و معیشت و ساعتی برای لذت بردن از راه حلال و پسندیده و سزاوار نیست که عاقل جز به دنبال سه کار باشد پی معاش رفتن قدمی برای جهان آخرت برداشتن و لذت حلال بردن.

امام علی علیه‌ السلام

سخت‌ترین بیماری و بالاترین سلامتی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
آگاه باشید که یکی از بلایا نداری است و بدتر از نداری بیماری تن است و از بیماری تن بدتر بیماری دل است و به تحقیق یکی از نعمت ها وسعت روزی است و از وسعت روزی بهتر سلامتی بدن است و از سلامتی بدن بهتر پاکی دل است.

امام علی علیه‌ السلام

پایان خوش و ناخوش

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
در آن خوشی که پایانش آتش است خیری نخواهد بود و در آن ناخوشی که پایانش بهشت است شری نیست و هر نعمتی جز بهشت حقیر و پست است و هر بلایی در مقابل آتش جهنم عافیت و آسایش است.

امام علی علیه‌ السلام

تلاش در هر کاری بی ثمر نمی ماند

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر کس در پی کسب چیزی باشد به تمام آن یا بخشی از آن خواهد رسید.

امام علی علیه‌ السلام

آقازادگی انسان را به جایی نمی رساند

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
کسی که با کارهایش به جایی نرسد نسب او را ترقی نخواه داد و در روایت دیگری آمده کسی که مقام و منزلت خویش را از دست داد مقام و منزلت خانواده اش به او سود نمی رساند.

امام علی علیه‌ السلام

مقایسه ارزشی بین دنیا و آخرت

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
از خواری دنیا نزد پروردگار همین بس که جز در دنیا معصیت او را نکنند و جز با ترک دنیا به آنچه نزد پرورگار است نمی رسند.

امام علی علیه‌ السلام

سه درس مهم زندگی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
اعتماد و دلبستگی به دنیا با آنچه از بی وفایی و نیرنگ آن مشاهده می شود، نادانی است و کوتاهی کردن در انجام کارهای پسندیده که انسان به پاداش آن مطمئن است، زیانکاری است و اعتماد نمودن به هر کس قبل از امتحان وی، درماندگی است.

امام علی علیه‌ السلام

تلاش در اطاعت و بندگی خدا

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
بپرهیز از اینکه پروردگار تو را در حال گناه ببیند و تو را نزد طاعتش مشاهده نکند در نتیجه از زیانکاران باشی هرگاه نیرومند شدی نیرویت را در بندگی پروردگار به کار بند و هرگاه ضعیف شدی از معصیت کردن پروردگار ضعیف و ناتوان باش.

امام علی علیه‌ السلام

ارزش سکوت در صورت نداشتن آگاهی

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
هر چه را که نمی دانی مگو بلکه هر چه را که می دانی مگو چرا که خداوند سبحان بر اندام های تو چیزهایی را واجب فرموده که در روز قیامت با آن اندام ها برای تو حجت می آورد.

امام علی علیه‌ السلام

ضرورت رازداری و کنترل زبان

امام علی علیه‌ السلام فرمودند:
سخن در اختیار توست تا مادامی که آن را بیان نکرده ای و وقتی که آن را گفتی تو در اختیار آن هستی بنابراین همان طور که طلا و نقره ات را حفظ می‌کنی سخنت را حفظ کن و چه بسا سخنی باعث از دست رفتن نعمت و جلب نقمت و بلا شود.