0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

درخواست از خدا براى همه‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه یک نفر دعا مى‌کند، براى همه دعا کند؛ زیرا این دعا به اجابت نزدیک‌تر است. کسى که پیش از دعا کردن براى خود براى چهل نفر از برادرانش دعا کند، آن دعا در حقّ آنان و در حقّ خودش مستجاب شود.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

یاد خداوند در ایام شادمانى‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند متعال به داود، صلوات اللَّه علیه، وحى فرمود که: در زمان آسایش و خوشى به یاد من باش، تا من در هنگام سختى و گرفتارى دعایت را اجابت کنم.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

بهترین زمان دعا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زمان براى این که خداوند عزّ و جل را بخوانید، سحرگاهان است.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

لقمه حلال و پذیرش دعا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در آمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود؛ زیرا هرگاه آدمى لقمه [حرام‌] به دهان خود ببرد، تا چهل روز دعایى از او پذیرفته نمى‌شود.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

به استجابت نرسیدن دعا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا بنده دستش را (براى دعا) به درگاه خدا بالا مى‌برد، در حالى که خوراکش حرام است؛ با چنین حالى، چگونه دعایش مستجاب شود؟!
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

زمان رقت قلب، زمان پذیرش دعا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دعا کردن را در هنگام رقّت قلب غنیمت شمرید، که رقّت قلب، رحمت است.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

دعاى نافرجام‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر دعایى که با تمجید (خدا) آغاز نشود نافرجام است.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

تاثیر دعا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا پروردگار شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد از این که بنده دستان نیازمند خود را به سویش بگشاید و او آنها را خالى بازگرداند.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

دعاهاى مردود

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من از خداوند خواهش کردم که نفرینِ دوست را در حقّ دوستش مستجاب نکند.
يکشنبه، 20 بهمن 1398

حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

استجابت دعای اطفال بى گناه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دعاى کودکان امّت من، در صورتى که به گناهان آلوده نشده باشند، مستجاب مى‌شود.
يکشنبه، 20 بهمن 1398