0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
حضرت محمّد صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله

اظهار محبت، همسنگ نیمى از عقل

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اظهار محبّت به دیگران نیمى از عقل است.

امام علی علیه‌ السلام

برترین سرمایه

امام علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:
بالاترین سرمایه ها عقل، و بزرگ ترین فقر حماقت، و بدترین تنهایى و وحشت خودبینى، و برترین حسب و نسب اخلاق نیک است.

امام هادی علیه‌ السلام

اسیران جهالت و نادانى

امام هادی علیه السلام فرمودند:
سوارى که عجول و شتاب زده حرکت مى کند اسیر هواى نفس است و انسان جاهل همواره اسیر زبانش مى باشد.

امام جواد علیه‌ السلام

آثار حلم و سفاهت

امام جواد علیه السلام فرمودند:
ظالمى که داراى حلم (عقل) باشد ممکن است به خاطر حلمش مورد عفو الهى قرار گیرد، اما سفیهى که ظالم نیست ممکن است سفاهتش حقانیّتش را از بین ببرد و مشمول لطف الهى نشود.

امام کاظم علیه‌ السلام

اهمیت سکوت در کلام امام کاظم علیه السلام

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
نشانه عاقل، فکر کردن و نشانه فکر کردن، سکوت است.

امام علی علیه‌ السلام

تفاوت خردمند و بى خرد!

امام علی علیه السلام فرمودند:
خردمند بر سعى و عملش تکیه مى کند وبى خرد بر آرزوهاى خویش!

امام علی علیه‌ السلام

عاقل از دیدگاه امام علی علیه السلام

از امام علی علیه السلام پرسیدند: عاقل کیست؟ حضرت فرمودند:
عاقل کسى است که هرچیزى را در جاى خود قرار مى دهد.

امام علی علیه‌ السلام

چشم پوشى از خطاها

امام علی علیه السلام به فرزندشان محمد بن حنفیّه فرمودند:
و بدان که مهم ترین برنامه عقلى بعد از ایمان به خداوند، مدارا کردن با مردم است و خیرى نیست در کسى که با انسان بدى که ناچار از معاشرت با اوست؛ معاشرت شایسته نمى کند چراکه تمام اصول مدارا با مردم را در پیمانه اى دیدم که دو سوم آن به دنبال نیکى ها رفتن و یک سوم آن چشم پوشى از عیوب مردم است».

امام علی علیه‌ السلام

قربانگاه عقل

امام علی علیه السلام فرمودند:
بیشترین قربانگاه عقل ها زیر برق طمع هاست.

امام علی علیه‌ السلام

سودمندترین سرمایه

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ مال و سرمایه اى پردرآمدتر از عقل نیست، و هیچ تنهایى وحشتناک تر از عجب و خودبینى نمى باشد، و هیچ عقلى همچون عاقبت اندیشى نیست.