0
معدن الماس فکری و تمرکزی

معدن الماس

به کاراکتر اصلی بازی کمک کنید بتواند با حمع کردن الماس ها از معدن بگذرد.
 تانک تیر اندازی

تانک

به وسیله تانکی که در اختیار دارید هواپیماهای دشمن را منهدم کنید.
محاصره خیابانی تیر اندازی

محاصره خیابانی

در این بازی شما به کاراکتر بازی کمک میکنید تا بتواند در جاده از خود در مقابل دشمنان محافظت نماید.
معدن کیک کودکانه

معدن کیک

در این بازی در چاه پر از کیک باید با کمک طناب کیک ها را جمع کرده و پول و امتیاز به دست بیاورید.
تمرکز اعصاب فکری و تمرکزی

تمرکز اعصاب

گوی سیاه رنگی را بدون برخورد با موانع به سمت اهرم ببرید.
سرهای زندانی فکری و تمرکزی

سرهای زندانی

در این بازی باید با جا به جایی بلوک ها سرها را در مسیر زندان هدایت کنید.
کبریت سوزان فکری و تمرکزی

کبریت سوزان

در این بازی شما باید با تصمیم گیری درست با تک کبریت سوزانی که دارید همه جا را بسوزانید .
محاصره تانک تیر اندازی

محاصره تانک

در این بازی شما باید با استفاده از تانک به سفینه های مهاجم شلیک کرده و آن ها را از بین ببرید.
مینیون های زرد کودکانه

مینیون های زرد

در این بازی باید به مینیون ها کمک کنید تا با استفاده از کپسول های اتش نشانی بتوانند اتیش ها را خاموش کنند.
جنون سرعت مسابقه ای

جنون سرعت

در این بازی باید با ماشین های دیگر مسابقه بدهید و بتوانید زودتر از انها به خط پایان برسید.