معدن الماس فکری و تمرکزی

معدن الماس

به کاراکتر اصلی بازی کمک کنید بتواند با حمع کردن الماس ها از معدن بگذرد.
يکشنبه، 7 آبان 1396
 تانک تیر اندازی

تانک

به وسیله تانکی که در اختیار دارید هواپیماهای دشمن را منهدم کنید.
جمعه، 5 آبان 1396
محاصره خیابانی تیر اندازی

محاصره خیابانی

در این بازی شما به کاراکتر بازی کمک میکنید تا بتواند در جاده از خود در مقابل دشمنان محافظت نماید.
جمعه، 5 آبان 1396
معدن کیک کودکانه

معدن کیک

در این بازی در چاه پر از کیک باید با کمک طناب کیک ها را جمع کرده و پول و امتیاز به دست بیاورید.
پنجشنبه، 4 آبان 1396
تمرکز اعصاب فکری و تمرکزی

تمرکز اعصاب

گوی سیاه رنگی را بدون برخورد با موانع به سمت اهرم ببرید.
چهارشنبه، 3 آبان 1396
سرهای زندانی فکری و تمرکزی

سرهای زندانی

در این بازی باید با جا به جایی بلوک ها سرها را در مسیر زندان هدایت کنید.
چهارشنبه، 3 آبان 1396
کبریت سوزان فکری و تمرکزی

کبریت سوزان

در این بازی شما باید با تصمیم گیری درست با تک کبریت سوزانی که دارید همه جا را بسوزانید .
چهارشنبه، 3 آبان 1396
محاصره تانک تیر اندازی

محاصره تانک

در این بازی شما باید با استفاده از تانک به سفینه های مهاجم شلیک کرده و آن ها را از بین ببرید.
سه‌شنبه، 2 آبان 1396
مینیون های زرد کودکانه

مینیون های زرد

در این بازی باید به مینیون ها کمک کنید تا با استفاده از کپسول های اتش نشانی بتوانند اتیش ها را خاموش کنند.
يکشنبه، 30 مهر 1396
جنون سرعت مسابقه ای

جنون سرعت

در این بازی باید با ماشین های دیگر مسابقه بدهید و بتوانید زودتر از انها به خط پایان برسید.
يکشنبه، 30 مهر 1396