فکری و تمرکزی
معدن الماس
به کاراکتر اصلی بازی کمک کنید بتواند با حمع کردن الماس ها از معدن بگذرد.
يکشنبه، 7 آبان 1396
تیر اندازی
تانک
به وسیله تانکی که در اختیار دارید هواپیماهای دشمن را منهدم کنید.
جمعه، 5 آبان 1396
تیر اندازی
محاصره خیابانی
در این بازی شما به کاراکتر بازی کمک میکنید تا بتواند در جاده از خود در مقابل دشمنان محافظت نماید.
جمعه، 5 آبان 1396
کودکانه
معدن کیک
در این بازی در چاه پر از کیک باید با کمک طناب کیک ها را جمع کرده و پول و امتیاز به دست بیاورید.
پنجشنبه، 4 آبان 1396
فکری و تمرکزی
تمرکز اعصاب
گوی سیاه رنگی را بدون برخورد با موانع به سمت اهرم ببرید.
چهارشنبه، 3 آبان 1396
فکری و تمرکزی
سرهای زندانی
در این بازی باید با جا به جایی بلوک ها سرها را در مسیر زندان هدایت کنید.
چهارشنبه، 3 آبان 1396
فکری و تمرکزی
کبریت سوزان
در این بازی شما باید با تصمیم گیری درست با تک کبریت سوزانی که دارید همه جا را بسوزانید .
چهارشنبه، 3 آبان 1396
تیر اندازی
محاصره تانک
در این بازی شما باید با استفاده از تانک به سفینه های مهاجم شلیک کرده و آن ها را از بین ببرید.
سه‌شنبه، 2 آبان 1396
کودکانه
مینیون های زرد
در این بازی باید به مینیون ها کمک کنید تا با استفاده از کپسول های اتش نشانی بتوانند اتیش ها را خاموش کنند.
يکشنبه، 30 مهر 1396
مسابقه ای
جنون سرعت
در این بازی باید با ماشین های دیگر مسابقه بدهید و بتوانید زودتر از انها به خط پایان برسید.
يکشنبه، 30 مهر 1396