کودکان
معنی اسم سروش و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
سروش یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 29 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم دیلان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
دیلان یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم دیلان دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
9 ساعت و 32 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم آریانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
آریانا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم آریانا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این...
9 ساعت و 35 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم آیدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
آیدا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 37 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم دارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
دارا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 39 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم سلما و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
سلما یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 41 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم رادین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
رادین یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 43 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم ویدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
ویدا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 45 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم زاهد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
زاهد یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 47 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم عارفه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
عارفه یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم عارفه دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
9 ساعت و 50 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم هیوا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
هیوا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
9 ساعت و 53 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم رزا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
رزا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم رزا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم را...
9 ساعت و 56 دقیقه پیش
کودکان
معنی اسم فوزیه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فوزیه یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
12 ساعت و 16 دقیقه پیش
کلیات وقف
بررسی تطبیقی وقف
بررسی تطبیقی وقف؛ به عنوان یکی از ارکان مهم حقوق اقتصاد عمومی اسلامی درمذاهب خمسه و قانون مدنی ایران در این مطلب بیان می گردد
روز گذشته، ساعت 8:53
کودکان
معنی اسم یاسر و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
یاسر یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
روز گذشته، ساعت 11:20
شبکه و اینترنت
هر آن‌چه که باید درباره‌ی بازی کریپتویی همسترکامبت بدانی!
جنگجالی‌ترین بازی آنلاینی که اپلیکیشن تلگرام با موضوع رمز ارز دیجیتال کاربرانش را مشغول کرده، در این مقاله به بررسی این بازی می پردازیم.
روز گذشته، ساعت 16:5
حج
کعبه همین جاست کجا میرویم؟
در این مطلب به بعضی از شبهات حج و کعبه نظیر: خدا خانه ندارد؟ چرا پول به عرب ها می دهیم؟ چرا زیارت سنگ و دیوار می کنید؟و ..پاسخ می دهیم.
روز گذشته، ساعت 16:58
کودکان
معنی اسم رزیتا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
رزیتا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
روز گذشته، ساعت 21:43
کودکان
معنی اسم فرداد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فرداد یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
روز گذشته، ساعت 21:58
ایرانگردی
شهرستان چگنی کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری
شهرستان چگنی با وسعتی حدود ۱۸۰۰کیلومتر مربع، مشتمل بر ۳بخش (مرکزی،ویسیان وشاهیوند)،۶ دهستان (دوره، تشکن، کشکان شمالی،کشکان جنوبی، ویسیان و شوراب)،۲۰۲...
روز گذشته، ساعت 23:55