ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
سایر دو بیتی‌ها

ابرها اشک بریزید سلیمانی رفت

ابرها اشک بریزید سلیمانی رفت مالک اشتر حیدر به شهیدان پیوست شوکت خشم و خروش علوی در سر داشت خون پاکش به شهیدان مسلمان پیوست شهادت سردار سلیمانی...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

سردار سر است و سر به سامان برگشت

سردار سر است و سر به سامان برگشت پیمانه شکست و مست پیمان برگشت بر شانه باد تخت او را دیدند هدهد خبر آورد سلیمان برگشت شهادت سردار سلیمانی...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

طوفان خروش و خشم ما در راه است

طوفان خروش و خشم ما در راه است سوگند به آه، عمرتان کوتاه است با سوره‌ی انتقام برمی‌گردیم این تازه فقط اول بسم‌الله است! شهادت سردار سلیمانی...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

سبق برده ست از رستم مگر این گرد کرمانی

الا پیر خراسانی مریدی این چنین داری سبق برده ست از رستم مگر این گرد کرمانی سلام ما به این ظلمت شکن ماه بلند اختر درود ما به آن خورشید، آن...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

با یک نگاه روشنش آرام می‌شدیم

با یک نگاه روشنش آرام می‌شدیم در چشم او بشارت فتحی قریب بود هرگز نمی‌شود که شهیدانه زیست و از نعمت شهید شدن بی‌نصیب بود شهادت سردار سلیمانی...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

از دست خدا گرفت حاجت آخر

از دست خدا گرفت حاجت آخر شد عاقبتش به خیر و برکت آخر او مالک اشتر علی بود و رسید در راه ولایت به شهادت آخر! شهادت سردار سلیمانی تبریک و تسلیت...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

مالک اشتر غم‌ های علی بودی تو

مالک اشتر غم‌ های علی بودی تو شرط بی شرط قدم‌ های علی بودی تو داغدارند اگر مرد و زن، ایرانی ها کشورم پر شده اما، ز سلیمانی ها شهادت سردار...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

لبخند او طراوت یک باغ سیب بود

سجاده شاهد است، برای شهادتش کارش دعا و گریه و أمن یجیب بود با دشمنان چو صخره و با دوستان چو گل لبخند او طراوت یک باغ سیب بود شهادت سردار...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

در کربلای عشق همیشه حبیب بود

در کربلای عشق همیشه حبیب بود اصلاً اگر شهید نمی‌شد عجیب بود اهل زمین نبود، هوایی یار بود پرواز کرد و رفت، دلش بی‌شکیب بود شهادت سردار سلیمانی...
جمعه، 20 دی 1398

سایر دو بیتی‌ها

کوچه در کوچه همه شهر عزادار شدند

اولش حیرت و انکار سراغم آمد کم‌کم از هر طرفی شعلۀ ماتم آمد خانه در خانه خبرها تل آوار شدند کوچه در کوچه همه شهر عزادار شدند شهادت سردار سلیمانی...
جمعه، 20 دی 1398