فرج حجت حق عیدی احسن باشد

سفره گسترده خدا تاکه تو افطار کنی روزه آخر شده و فصل جدید آمده است بهر شکرانه بده فطریه ای از مالت رستگاری به زکات تو نوید آمده است مومنان...

هلال ماه نو و بر لبم لَکَ الحَمد است

هلال ماه نو و بر لبم لَکَ الحَمد است که نعمتِ همه عالم، در این ضیافت بود دهید مژده به یاران که عید فطر آمد چه حیف رفته مَهی که پُر از حلاوت...

هر مومنی را فطر میلادی دوباره ست

بر مومنان ماه خدا میدان سبقت هر آنکه برده گوی سبقت رو سفید است هر مومنی را فطر میلادی دوباره ست این عید روز اوج ایمان و امید است عید سعید...

تبریک گو بر مومنان عیدی ز حق خواه

تبریک گو بر مومنان عیدی ز حق خواه عالم زعید فطر بهتر را ندیدست عیدی ما امر ظهور آن مراد است این بهترین عیدی برای هر مرید است عید سعید فطر...

ماه خدا رفته و عید آمده

ماه خدا رفته و عید آمده بر همگان فطر سعید آمده مزد به طاعت بدهد روز عید این ز خداوند نوید آمده عید سعید فطر مبارک باد

تیغ هلال شوال، باز از افق علم شد

تیغ هلال شوال، باز از افق علم شد ماه صیام بشکست فتح و ظفر مبارک وقت سحر مؤذن آهنگ عیش برداشت بر گوش روزه داران این خوش خبر مبارک عید سعید...

صبح نشاط دم زد، فیض سحر مبارک

صبح نشاط دم زد، فیض سحر مبارک عیش صبوح مستان، بر یکدگر مبارک عید گشاد ابرو، بربست رخت روزه این را حضر خجسته، آن را سفر مبارک عید سعید فطر...

یک عید فرستاد که مغفور شویم

می خواست بهانه ای که پر نور شویم از هرچه بدی و غیر او دور شویم یک ماه پر از فرصت برگشتن داد یک عید فرستاد که مغفور شویم عید سعید فطر مبارک...

عید آمده هر کس پی کار خویش است‌

عید آمده هر کس پی کار خویش است‌ می‌نازد اگر غنی و گر درویش است‌ من بی‌تو به حال خود نظرها کردم‌ دیدم که هنوزم رمضان در پیش است‌ عید سعید...

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد هلال عید به دور قدح اشارت کرد ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد عید سعید فطر...