تو مانند گلی زیبا در باغ زندگی پدر و مادرت هستی. از اینکه اجازه نمی‌دهند هر موجودی همنشین تو شود دلگیر مشو.

همنشینی با دوستان خردمند، نیروی عقل انسان را پرورش داده، استعدادهای نهفته درونش را بیدار می‌کند و زحمت پیمودن راه‌های طی شده و آزمودن راه‌های...

سلامت روح و روان و یاری رساندن در گرفتاری‌ها از نشانه‌های دوست خوب است.

دوست خوب می‌تواند نردبان ترقی و تکیه‌گاهی برای روزهای سختی زندگی باشد و دوست بد مایه گرفتاری، سرافکندگی در این دنیا و از همه بدتر سقوط فرد در...

دوست حقیقی کسی است که به هنگام گرفتاری تو را فراموش نکند.

دوستان نیکو کسانی هستند که ظاهر و باطن‌شان یکی باشد، خوبی تو را خوبی خود و بدی تو را بدی خود بداند و هیچ‌گاه خیر و نیکی را از تو دریغ نکنند....

افراد ناپاک، نه قابل اعتمادند و نه شایسته رفاقت و دوستی. پس باید از برقراری پیوند دوستی با آنان اجتناب کرد.

هرگاه خوبی‌های دوستت را هر چقدر کوچک باشد به خاطر بسپاری و از بدی‌های او هر چقدر بزرگ باشد بگذری، نشان از جوانمردی توست.

آیا می‌دانستی هرگاه سعی کنی از امور شخصی دوستت سر در بیاوری بی‌دوست می‌مانی.

بهتر است همیشه در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز و خشم دوستانت صبر و حوصله داشته باشی و با فکر جواب کار آنها را بده.