0
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398

مجموعه ای از ضرب المثل های قرآنی

پیامک ضرب المثل قرآنی «فإنَّ مَعَ...
پنجشنبه، 27 ارديبهشت 1397

مجموعه پیامک دعاهای قرآنی

 smsدعاهای قرآنی « هَل مِنْ خَالِقٍ...
پنجشنبه، 20 ارديبهشت 1397

پیام های آیات برگزیده قرآنی

پیامک سوره زمر خدا کسانى را که تقوا...
سه‌شنبه، 18 ارديبهشت 1397

پیامک سوره فلق

پیامک سوره فلق بگو پناه مى ‏برم به پروردگار سپیده دم، از شر آنچه آفریده....
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره نصر

پیامک سوره نصر پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره اخلاص

پیامک سوره اخلاص بگو اوست الله تک. (سوره اخلاص، آیه 1)
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره کوثر

پیامک سوره کوثر ما تو را [چشمه] کوثر دادیم. پس براى پروردگارت نماز...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره ماعون

پیامک سوره ماعون پس واى بر نمازگزارانى که از نمازشان غافلند. (سوره...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره همزه

پیامک سوره همزه واى بر هر بدگوى عیبجویى. (سوره همزه، آیه 1)
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره عصر

پیامک سوره عصر سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل] که واقعا انسان دستخوش...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره تکاثر

پیامک سوره تکاثر در همان روز است که از نعمت [روى زمین] پرسیده خواهید...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره قارعه

پیامک سوره قارعه اما هر که سنجیده‏ هایش سنگین برآید. پس وى در زندگى...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره عادیات

پیامک سوره عادیات انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است. (سوره عادیات،...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره زلزال

پیامک سوره زلزال پس هر که هم وزن ذره ‏اى نیکى کند [نتیجه] آن را خواهد...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره بینه

پیامک سوره بینه نماز برپا دارند...
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره قدر

پیامک سوره قدر ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم‏. (سوره قدر، آیه 1)
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره علق

پیامک سوره علق بخوان به نام پروردگارت که آفرید‏. (سوره علق، آیه 1)
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره تین

پیامک سوره تین آیا خدا نیکوترین داوران نیست‏. (سوره تین، آیه 8)
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره شرح

پیامک سوره شرح پس [بدان که] با دشوارى آسانى است‏. (سوره شرح، آیه 5)
شنبه، 30 خرداد 1394

پیامک سوره ضحی

پیامک سوره ضحی و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى‏. (سوره ضحی،...
شنبه، 30 خرداد 1394