0
ویژه نامه ها

به شوق وصل منجی زمان در خانه می‌مانیم

سرور زندگی گاهی به محدودیت است ای دل بلی کوته بوَد عمر خزان در خانه می مانیم بهار آید، نگار آید، گل آید بوی یار آید به شوق وصل منجی زمان در...

تنت ناز طبیبان را نبیند هموطن هشدار

تنت ناز طبیبان را نبیند هموطن هشدار سفر تعطیل کن، گو شادمان در خانه می‌مانیم دل ما لک زده بر روضه و تشکیل هیئت ها قرار خانگی داریم، هان در...

دعا بر جان بیماران و تقدیر از پرستاران

دعا بر جان بیماران و تقدیر از پرستاران کنیم، از جان و دل، ما همدلان در خانه می‌مانیم بلی ما می‌توانیم از خطرها بگذریم ای دوست بلی ایمان به...

خِرَد فرموده در خانه بمان، در خانه می‌مانیم

بلایی می‌کند تهدید، نه ایران، جهانی را خِرَد فرموده در خانه بمان، در خانه می‌مانیم رعایت می‌کنیم آداب پاکیّ و سلامت را همه دستی به سوی آسمان...

برای حفظ جان ای جانِ جان در خانه می‌مانیم

برای حفظ جان ای جانِ جان در خانه می‌مانیم بمانیم از بلا تا در امان، در خانه می‌مانیم نشستن دور هم با خانواده عالمی دارد صمیمی، با محبت، مهربان،...

ماه عشق است ماه عشاق است

ماه عشق است ماه عشاق است ماه دل های مست و مشتاق است در میخانه ی کرم شد باز الدخیل این حریمِ رزاق است حلول ماه شعبان المعظم مبارک باد

سلام ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر

دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد به تعقیب رجب بودم که شعبان المعظم شد سلام ای ماه شعبان، ماه منجی، ماه پشت ابر که از مهرت ظهور حضرت قائم...

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است تابان ز وجود جلوه چهار تن است هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین هم مولد پاک حجت بن الحسن است حلول ماه شعبان...

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیة الله آمد با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد حلول ماه شعبان المعظم...

بشارت شیعیان! شد ماه شعبان ماه پیغمبر

بشارت شیعیان! شد ماه شعبان ماه پیغمبر فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر زمین و آسمان و عرش اعظم نورباران شد ز انوار رخ نور دو چشم ساقی کوثر ...