فروغ چهره خوبان، شعاع طلعت توست

فروغ چهره خوبان، شعاع طلعت توست کمال حُسن تو، مدیون این ملاحت توست به خَلق و خُلقِ رسول و به منطقِ نبوی فزون‌تر از همه کس، در جهان شباهت توست ...

کسی مثال تو آیینه‌ی پیمبر نیست

کسی مثال تو آیینه‌ی پیمبر نیست و یا شبیه تو مثل علی دلاور نیست تو آمدی و شبیه ولادت زهرا خدا نوشت به دلها حسین ابتر نیست میلاد حضرت علی اکبر...

ماه لیلایی و در قلب حسین جا داری

ماه لیلایی و در قلب حسین جا داری هیبت حیدری و صورت زیبا داری نبوی صورت و سیرت، قد و قامت علوی آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری میلاد حضرت...

هدیه از سوی خداوند کریم آورده اند

آیتی دیگر ز رحمان و رحیم آورده اند جلوه ای از جلوۀ خُلق عظیم آورده اند از بهشت آرزوی ما شمیم آورده اند هدیه از سوی خداوند کریم آورده اند ...

مهی آمد از قدومش همه جا نور علی نور

عاشقان آمده امشب یازدهم از ماه شعبان شامل شیعه مولا گشته امشب لطف یزدان در مدینه بهر اکبر شده برپا شادی و شور مهی آمد از قدومش همه جا نور...

روزی که به دنیا زده پا روز جوان است

روزی که به دنیا زده پا روز جوان است تبریک همه در طبق شادی و شور است تبریک بگو شیعه تو بر حضرت صاحب عیدی ز سوی سرور ما اذن حضور است میلاد حضرت...

باب کرم تمام مردم آمد

از بیت حسین، علی دوم آمد عطر نفسی ز بوی گندم آمد فریادکه‌ از حضرت‌ لیلای‌ حسین باب کرم تمام مردم آمد میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

مهی آمد از قدومش همه جا نور

در مدینه بهر اکبر شده برپا شادی و شور مهی آمد از قدومش همه جا نور این گل پاک حسینی غنچه باغ حسین است با دو دستان کریم، دستگیر عالمین است ...

تویی اسوه هر جوان اکبر

تویی اسوه هر جوان اکبر امید دل عاشقان اکبر  به من کرده ای از کرم احسان  به درگاه تو گشته ام مهمان  میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک

مهی سر زده در مه شعبان

مهی سر زده در مه شعبان  حسین را بود هدیه یزدان  گل یاس لیلا رسید از راه  زند بر رخش بوسه ثارالله میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام مبارک