برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ابوالقاسم بهار یزدی(س سیزدهم ق)، شاعر. وى از اجله‏ى سادات عقیلى یزد و از زمره‏ى علما، و ائمه‏ى جماعت بود كه بعضى معتقد اجتهاد ایشان‏اند. پدر وى نیز شعر مى‏سرود و خزانى تخلص مى‏كرده است.ادامه ...

718/6975