برگزیده‌ها
شهره ی شهر

عطا-اعجاز-هرویعطاء اعجاز هروی(س یازدهم ق)، شاعر. اصل وى از هرات بود. سفرى به اصفهان داشت و در آنجا با اهل ادب معاشرت و موأنست داشت. در نظم و نثر توانا بود و خود را یگانه‏ى روزگار مى‏دانست. از اوست:با دو عالم گشته‏ام بیگانه الفت را ببینرفته‏ام از خاطر ایام شهرت را ببینادامه ...