برگزیده‌ها
شهره ی شهر

محمد مؤمن دامغانی(س یازدهم ق)، شاعر. وى پدر محمد تقى دامغانى متخلص به بسمل بود. در ابتداى كار تحصیل فقه نمود و سپس به مكه سفر كرد و بعد از آن به شیراز بازگشت. گویا به اصفهان و دامغان نیز سفر نمود. وى در شیراز درگذشت. برخى تذكره‏ها او را برادر محمدتقى بسمل مى‏دانند. در تذكره‏ها اشعارى از وى نقل شده است.ادامه ...