برگزیده‌ها
شهره ی شهر

زهرازهراآراستی

تحصیلات

کارشناسی, 1376, مهندسی صنایع, صنعتی شریف

کارشناسی ارشد, 1378, مهندسی صنایع, انستیتو پلی تکنیک ملی گرونوبل INPG

دکتری, 1385, علوم مدیریت, تولون

راهنماییادامه ...