برگزیده‌ها
شهره ی شهر

محمد-معصومی محمد معصومیحاج شیخ محمد على بن آیه‏الله آقا شیخ سلیمان معصومى بهبهانى سبط مرحوم آیه‏الله آخوند ملا حسن بهبهانى معاصر علامه بزرگوار شیخ مرتضى انصارى- ره- از آیات عظام و حجج اسلام بهبهان بوده است. مرحوم والدش شیخ سلیمان كه از شاگردان مبرز شیخ انصارى بوده بقصد دیدار ارحام خود از نجف بایران آمده و وارد بندر دیلم میشود ادامه ...