برگزیده‌ها
شهره ی شهر

آقاجان اصفهانی(س سیزدهم ق)، طراح و معمار. طراح نقش آفرین و معمار و رسام دوره‏ى فتحعلى شاه و محمدشاه قاجار بود. او در طرح نقشه و ایجاد ساختمانهاى آن دوره، صاحب ابتكار بود و در آرایش و پیرایش داخلى و خارجى قصرها و ابنى، دست پر كمال داشت.ادامه ...