برگزیده‌ها
شهره ی شهر

محمد باصریشهید محمد باصری : فرمانده گروهان یکم ازگردان غواصان امام علی (ع) ،لشگر19فجر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)روستاي« شيخ عبود بيضاء» در سال 1328 ميزبان كودكي از سلاله سرخ شقايق بود خانواده باصري پس از مدتها انتظار, آغوش پر مهر خود را بر اين غريبه كوچك گشود و نام مبارك محمد را براي او برگزيد محمد تحصيلاتادامه ...