برگزیده‌ها
شهره ی شهر

لويد-نولان لويد نولان

 Nolan, Lloyd

بازيگر (1902، سن فرانسيسکوي کاليفرنيا - امريکا؛ 1985)

تحصيلاتش را در دانش گاه استنفورد به پايان برد. کارش را در تآتر آغاز کرد و از سال 1927 روي صحنه مي رفت. در 1935 وارد سينما شد. اوج کارش تا اوايل ادامه ...