برگزیده‌ها
شهره ی شهر

محمد راوی الشعراء کاشی(س سیزدهم ق)، شاعر. ملقب به راوى‏الشعراء. وى نوه‏ى فتحعلى‏خان صبا بود و از همان اوان جوانى به سرودن شعر پرداخت و بیشتر در قالب قصیده طبع‏آزمایى مى‏كرد. از قصیده‏ى اوست:پیغام داد دوش مرا یار غمگساركاى بینواى سوخته و ز رنج بى‏قرارادامه ...