برگزیده‌ها
شهره ی شهر

بدویبدویذکی

دکترای علوم اقتصادی، آموزشگر مصری، تولد 30 آوریل 1910 در مصر، تحصیلات موسسه عالی خدمات اجتماعی اسکندریه، مرکز مطالعات اقتصادی و مالیه اجتماعی فرانسه، و دانشگاه پاریس.

بازرس کار در وزارت کار مصر، مدیر مرکز مشاوره مدیریت در اسکندریه، مشاور روابط کارگری،ادامه ...

484/3939