برگزیده‌ها
شهره ی شهر

صدیقه فضلی بزاز

سال تولد: 1327، مرتبه علمى: دانشیار، رشته: داروسازى، دانشکده: داروسازى، دانشگاه: علوم پزشکى مشهد. خلاصه شرح حال تخصصى سوابق تحصیلى: کارشناسى شیمى از دانشگاه فردوس مشهد در سال 1349، کارشناسى ارشد شیمى داروئى از دانشگاه لاف‏برا انگلستان در سال 1358 و دکتراى میکروب‏شناسى داروئى از دانشگاهادامه ...