برگزیده‌ها
شهره ی شهر

اسدالله-مجتهد-بروجردی اسدالله مجتهد بروجردیمآثر و آثار ص 140 گوید: حاج مولى اسدالله مجتهد بروجردى مشهور بحجه‏الاسلام كه در اواخر حیات دعوى اعلمیت و تقدم بر عموم مجتهدین عصر میفرمود و باب علم را مفتوح میدانست و در فقاهت مشربى مكاشفانه داشت هنگام استدلال و احتجاج بدریاى متلاطم مواج شبیه میافتاد اشتهار علم وصیت فقاهت و انتشار بزرگ منشى او همه دیار ادامه ...