برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ابوالفضل-احمد-بیکندی ابوالفضل احمد بیکندی(412/404 -311 ق)، حافظ و محدث. نسبتش به بیكند، ناحیه‏اى بین بخارا و جیحون، مى‏رسد. چون جد مادرى‏اش احمد بن سلیمان است به او سلیمانى مى‏گفتند. او از حفاظ بزرگ حدیث بود كه در طلب آن به عراق و شام و مصر سفر كرده بود. وى از محمد بن حمدویه مروزى و على بن سختویه و محمد بن صابر بخارى و صالح بن زهیر بخارى و ادامه ...