برگزیده‌ها
شهره ی شهر

مخدومه ی یزدیمحجوبه، زنى بود «خوش‏جمال و نیكوخصال». ابیات زیر از اوست: شب عربده با محنت هجران كردم با او دل و جان دست و گریبان كردم چون دیدم از او روى خلاصى مشكل جان دادم و كار بر خود آسان كردم از پا به ره خدمت خلقى هشتن مخدومه عالمى توانى گشتن تاریخ تولد، زندگى و وفات او معلوم نیست. ادامه ...