برگزیده‌ها
شهره ی شهر

علی اصغر گرمسیری(1379 -1290 ش)، بازیگر و موسیقیدان. در تهران به دنیا آمد. از پیشكسوتان و اساتید هنرى تئاتر ایران بود. از 1305 ش همكارى خود را با گروه كمدى ایران آغاز كرد. در 1308 با گروه تئاتر دائمى سیروس به عنوان بازیگر مشغول كار شد. او در طى این مدت با گروه‏هاى تئاترى متعددى همكارى داشت و آخرین سمت وى ریاست اداره‏ىادامه ...