برگزیده‌ها
شهره ی شهر

صبار-فرمانفرمائیان صبار فرمانفرمائیانمتولد 1289 در تهران و فرزند عبدالحسین فرمانفرما است. تحصیلات خود را در رشته‏ى بهداشت در اروپا انجام داد و درجه‏ى دكترا گرفت. در ایران غالبا ریاست سازمانهاى بهداشتى با او بود. در كابینه‏ى دكتر مصدق مدتى كوتاه وزارت بهدارى را متصدى گردید. از آنجا به استاندارى فارس رفت ولى دوام زیادى نكرد و به تهران بازگشت ادامه ...