برگزیده‌ها
شهره ی شهر

فرخنده-مفیدی فرخنده مفیدیمفيدي متولد ۱۳۲۷ اهواز است. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را به ترتيب در دبستان «ناموس» و «نظام وفا» گذراند و در رشته طبيعي (علوم تجربي) ديپلم گرفت. مدتي بعد به عنوان سپاهي دانش به مدت ۶ ماه آموزش ديد و سپس براي مبارزه با بي سوادي عازم روستاي حميديه اهواز شد. از آنجا كه فرخنده مفيدي سپاهي ممتاز مي شود، تسهيلاتي ادامه ...