برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ادسخر دیکسترامتولد ۱۱ مه ۱۹۳۰روتردام، هلند مرگ ۶ اوت ۲۰۰۲ (۷۲ سالگی)نیونن، هلندرشته فعالیت علوم کامپیوتر محل کار دانشگاه صنعتی آیندهووندانشگاه تگزاس در آستین دلیل شهرت الگوریتم دیکسترانشان‌بر جوایز جایزه تورینگ (۱۹۷۲)جستارهای وابسته:•الگوریتم دیکسترا•نشان‌برادامه ...