برگزیده‌ها
شهره ی شهر

رفیع الدین رفیع خراسانی(تو 942 ق)، شاعر، متخلص به رفیع. در خراسان ولادت یافت و پس از كسب كمال نخست به عراق و از آنجا به هند رفت و به سال 982 ق به خدمت جلال‏الدین اكبر پادشاه پذیرفته شد و در ماموریتهاى مختلف دیوانى و لشكرى در هندوستان روزگار مى‏گذاشت و در جنگهاى دكن شركت داشت، وى شاعرى بسیار متوسط است و «دیوانش» بیشتر اهمیت ادامه ...